“Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" kapsamında Sonbahar şap aşılama kampanyası 1 Eylül 2023 tarihinde başladı.  17 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması planlanan aşı kampanyası il/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilecek.
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 sonbahar şap aşılama kampanyası dahilinde 230 bin  civarında büyükbaş hayvanın aşılanması ve buzağılara küpe takılmak suretiyle tanımlanarak kayıt altına alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde bölgesel risklerin azaltılmasına dayalı şap hastalığının kontrol ve eradikasyon projesi dahilinde uygulamaya konulan hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programında büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama kampanyası başlattı.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, şap hastalığının tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen salgın ve bulaşıcı, viral bir hayvan hastalık olduğunu  söyledi.
İl Müdürü Özkaya, “Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalığa, sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. İl dışına sevk edilecek sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere aşılanmış ve ikinci aşılamanın son 6 ay içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.  Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir” dedi.
İl Müdürü Özkaya açıklamasında şunları kaydetti:
“Şap hastalığı ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra, bu hastalık nedeniyle oluşan et, süt gibi verim kayıpları yetiştiricilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir. 
Hayvancılıktan beklenilen verimin alınabilmesi için bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek büyük önem arz etmektedir. Yetiştiriciler tarafından hayvanlarına şap aşılaması mecburidir. Yetiştiricilerimizin şap aşılama kampanyası ile ilgili müdürlüğümüzce yapılacak duyuruları dikkate almaları ve hayvanlarını şap hastalığından korumak için en etkin ve ucuz yöntem olan aşılama hususunda duyarlı olması gerekmektedir. Büyükbaş hayvanlardan aşı yapılmayanlara nakil izni verilmeyecek. Ayrıca hayvanlarını aşılatmadan imtina eden yetiştiricilere ilgili kanun maddesince idari para cezası verilecektir.” 
                      SEVİLAY KAYAASLAN