Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da son yıllarda yaşanan kuraklıkların, iklim değişiklikleri suyun önemini her geçen gün daha çok artırdı.
SU TASARRUFU
Devlet Su İşlerinde geçmiş yıllarda DSİ Şube Müdürlüğü görevinde de bulunan Paşaköy Sulama Birliği Başkanı Avni Yılmaz emekli oldu. 
Yozgat’ta başarılı çalışmalara imza atan ve görevi icabı tarımsal sulamaya da katkı sağlayan Yılmaz, Açık sistemlerden kapalı sistemlere ve vahşi sulamadan basınçlı sulama sistemlerine mutlaka geçilmesini önerdi. Yılmaz, suda tasarruf ve verimli kullanımının gerekli olduğunu ifade etti.
Suyun tarımsal üretimin en önemli girdisi olduğunu belirten Yılmaz, su kaynaklarının %70’inden fazlasının tarımsal sulamada kullanıldığına dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan kuraklıklar, iklim değişiklikleri suyun önemini her geçen gün daha çok arttığına vurgu yapan Yılmaz,  geleceğin en önemli konusu suyun konuşulması ve tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.
Yılmaz, hayata geçirilen sulama projelerinde kapalı sistem sulama sistemlerini tercih edilmeye başlandığını hatırlatarak, tercih edilen bu sistemler sayesinde klasik sulama metotlarına oranla yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağladığını kaydetti.
KAPALI BASINÇLI SİSTEM
Yılmaz, “Sulama Tesislerinde Klasik açık kanalet sulama sistemlerinin bir an önce rehabilitasyonunun yapılarak, kapalı basınçlı sulama sistemine geçirilerek yenilenmesi gerekmektedir. Bu husus suyun tasarruflu kullanılması için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca sulama planlamalarının doğru yapılması, münavebeli sıralama suyunun kullanılması, bunun doğru yönetilmesi çok önemlidir. Geçmiş yıllarda barajlarımızın doluluk oranlarının yüksek olduğu zamanlardaki vahşi sulamaların sonuçları daha sonrasındaki yıllarda daha acı bir şekilde suyun değeri anlaşılmıştır” dedi.
SULAMA BİRLİKLERİ
Bütçe gelirleri tamamen Su Kullanım Hizmet Bedeli adı altında yapılan hizmet karşılığında elde edilen gelirlerden oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, Sulama birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olduğuna değindi.  Yılmaz,  Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu, Devlet bütçesinden herhangi bir ödenek almadığını belirtti.
PAŞAKÖY SULAMA BİRLİĞİ
Yılmaz,  Paşaköy Sulama Birliği görev sorumluluk sahasında yer alan sulama tesislerinden  Paşaköy 4070 ha, Gülistan 316 ha, Kuzayca 950 ha olmak üzere 15 köyü kapsayan 53 bin 380 da alanda tarımsal sulama hizmeti verdiğini dile getirdi.
Paşaköy Sulama Birliği ile ilgili bilgiler veren Yılmaz, “Sulama yaptırılan bu alanların tespitindeki eksiklikler, sıkı takipler sonucunda, sulaması gerçekleştirilen tahakkuka bağlanan yıllık 1500 ha ortalama olan sulanan alan miktarları 2019 yılında (22 000 da) sulanan alana, 2022 yılında sulaması gerçekleştirilen alan miktarı (31000 da) sulanan alana çıkartılmıştır.
Paşaköy Sulaması tesislerinde yoğunluklu olarak pancar üretimi yapılmaktadır. Dekarda ortalama olarak 6 ton üzerinden hesap yapılarak kıyaslandığında:
2017 yılında pancar ürün bedeli 210 TL/TON 2023 yılında pancar ürün bedeli 1800 TL/TON,  2017 yılında pancar için 48 TL/Dk SKHB bedeli  öderken, 2023 yılında pancar için 200 TL/Dk   SKHB bedeli ödemektedir.  2017 yılında 1 dekar için 48:0,21=225 kg pancar SKHB   öderken, 2023 yılında 1 dekar için  200:1,8 =111  kg pancar SKHB   ödemektedir.  1 Dk alan için SKHB 1 Dekarda ki Ürün Bedelinin %  1,8 i kadar (200/10800  6 tona göre)Bütün bu gelişmeler karşılığında Su Kullanım Hizmet Bedellerinde ciddi artışların olmadığı, aksine ürün bedellerine kıyasla düşüşlerin olduğu görülecektir” diye konuştu.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yılmaz, Tarımsal sulamada ileriye yönelik yapılması gereken çözüm önerilerini ile ilgili şunları kaydetti:
“Paşaköy Sulama Tesislerinde Açık kanalet sulama sisteminin bir an evvel kapalı basınçlı sulama sistemine geçirilmesi gerekmektedir. Bu projenin gerçekleşmesi DSİ sorumluluğunda olduğundan bu hususun ciddi takibi gerekmektedir.”
                         ÇETİN MERMERTAŞ

Editör: Hakimiyet Gazetesi