Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ilçe merkezlerindeki okullara da ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü söyleşilerini devam ettiriyor.
 Yozgat – Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’in daveti üzerine gerçekleştirilen “Boğazlıyan Söyleşileri” çerçevesinde ilkokul ve lise öğrencileri yanı sıra öğretmenlerle de bir araya geldi.
“MİNİ SÖYLEŞİLER” CAPCANLI
Günün ilk etkinliği Boğazlıyan - Fatih İlkokulu’nun 4’üncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen "Ben de yaparım" başlıklı “Mini Söyleşiler” ile başladı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek öncü bilim insanlarından örnekler verip çocukların bilime olan ilgilerini ve özgüvenlerini yükseltici bir atmosfer oluşturmaya çalıştı ve çocukları coşturdukça coşturdu.
Bu etkinliklerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya eşlik eden YOBÜ - Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer de öğrencilere üniversite başta olmak üzere, eğitim hayatı hakkında kısa bilgiler verdi ve sensör teknolojileri ile hayatımızdaki yeri hakkında çocuklara beyin fırtınası yaptırdı. Hazırladığı akım taşıyan tel üzerinden metal halka yüzük geçirme oyununu da oynattı.
"Ben de Yaparım" diyerek günlük hayattaki sorunlara, ihtiyaçlara cevap bulabilmek amacıyla proje yapmanın öneminin bir kez daha fark edildiği, dördüncü sınıflar olarak fen ve sosyal bilgileri içeren derslerde sınıf düzeyine uygun yapılan proje odaklı etkinliklerin çocukların gelecek senelerde ortaokul düzeyinde TÜBİTAK projeleri yapabilecek yönde hazır bulunuşluklarını artırdığını daha iyi kavradıkları öğretmenlerce vurgulandı.
Öğrencilerin keyifle katlım sağladığı etkinliklerin zihin açıcı, düşündürücü, motive edici, okul için oldukça güzel ve çocuklar için dikkat çekici olduğu değerlendirilen etkinlikler için sınıf öğretmenleri Mustafa Volkan İhtiyar, Asuman Yörükoğlu, Fatma İhtiyar ve programın gerçekleştirilmesine ön ayak olan sınıf öğretmeni Sevim Bakır ile okul yöneticileri ve Okul Müdürü Bekir Erkoç tarafından ziyaretleri sebebiyle akademisyenlere teşekkür edildi.


GENÇLERİ DÜŞÜNDÜREN BULUŞMALAR
Günün ikinci etkinliği için Boğazlıyan - Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, okulun 11’inci sınıf öğrencileriyle yaptığı "Meslek, İş ve Kariyer Nedir?" başlıklı söyleşisinde temel bazı kavramlar üzerinden tartışmalar başlattı ve gençleri sohbete dâhil ederek öğrencileri düşünmeye zorladı.
Sağlık alanında mesleğe yönelik temalara odaklı eğitim veren okulda düzenlenen “Gençlik Söyleşisi” hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi. Buluşmada üniversite kavramından da bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, okulların sadece diploma vermek için değil hayata hazırlamak için var olduğunu fark ettirici yönde bilgiler paylaşırken gençlere tavsiyelerde de bulundu. Lisans düzeyinde bir eğitim sonunda bir meslek edinilir, o melekle ilgili bir yetkinlik, bir müktesebat, bir nosyon kazanılır ancak bu günümüz dünyasında yeterli gelmeyecektir diyerek kariyer sahibi olmak için de çaba göstermek gerekeceğini örnekleriyle ortaya koydu. Mesleklerin çok hızlı değişebildiği bir zamanı yaşadığımızdan bahisler günümüzde meslekleri dışında iş yapanları yine farklı alanlarda kariyer sahibi olabildiğinden de bahisle gençlerin kişisel olarak sahip oldukları farklılıklarına ve kendi potansiyellerini açığa çıkartacak çalışmalara odaklanmalarını da vurguladı. Her derste anlatılan her konunun hayatta bir karşılığı olduğunu ve onun ne olduğunu bulmanın da öğrencinin kendi sorumluluğu saymasının faydalarına değinerek, öğrenmeyi öğrenmek gerektiğini ifade etti.
İçeriğinin dolu dolu olduğu, bilgilendirici ve son derece keyifli bir buluşa olduğu, yeni bakış açıları da kattığı belirtilen konuşmanın ilerleyen zamanlarda da benzer şekilde okulun diğer öğrencileri içinde gerçekleştirilmesini ümit ettikleri ifade edilerek Okul Müdürü Hülya Deniz tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi ve yine gelmesi için davette bulunuldu.
GENÇLER HAYATIN İÇİNDE OLMALI
Öğleden sonra Boğazlıyan - Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde önce okul bahçesinde öğretmenlerle kısa bir sohbet yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerle yaptığı gençlik söyleşisinde "Güçlü Gelecek için Donanımlı Genç Olmak" konulu seminer verdi.
Toplantıda kendi yaşadıklarından, dünyada eğitim öğretim evrelerinin tarım toplumu, modern toplum ve günümüz bilgi toplumu bağlamında değişimlerinden, zamana uygun entelektüel bilgi tabanlı girişimci bireylerin yetiştirilmesi yönünde donanımlı bireylerle daha güçlü bir Türkiye ideali için şimdiden yapılması gerekenlerden, örneklerle zenginleştirdiği konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, staj uygulamalarına giden öğrencilerin sahadan problem, sorun, ihtiyaç ve gelişime açık noktaları gözlemleyerek proje tabanlı çalışmalara yönelmelerinin onlara kazandıracaklarını detaylıca ve çarpıcı biçimde açıklamaya çalıştı.
Daha önce yürütülen enerji verimliliği ile ilgi KOP (Konya Ovası Projesi) ve TÜBİTAK – 4006 projeleriyle, devam etmekte olan ERASMUS+ programları ile yer aldıkları ve iştirak edecekleri İtalya iş başı gözlemi kapsamındaki mesleki eğitim projesi ile kurumsal kapasitesi sürekli artırılmaya çalışılan okulun Müdürü Gürbüz Özdemir, hem kendileri için hem de öğrenciler için bir farkındalık oluştuğunu, proje mantığının ve uygulanabilirliğinin hiç de zor olmadığının anlaşıldığını, bu doğrultuda staj öğrencilerine yeni uygulamalar da yapabileceklerini gördüğünü ifade ederek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.
HEDİYE KİTAPLAR DA DAĞITILDI
Gidilen okullarda günün hatırası olarak okul kütüphaneleri için sembolik kitaplar bırakıldı ve öğrencilere de dağıtıldı. TÜBİTAK süreli yayınlarından Bilim Teknik dergisi ve bilim insanlarının hayatlarıyla ilgili olanlar başta olmak üzere çeşitli konularda yayınlar için doğrudan ve dolaylı katkılarından dolayı, TÜBİTAK’tan Muhammet Özveren, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Ordu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sadullah Gülten, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Kayakırılmaz, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar, YOBÜ mezunlarından Salih Murat Ünsal ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.
ÖĞRETMENLERLE TEKNİK BİLGİLER PAYLAŞILDI
Günün sonunda Boğazlıyan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda yapılan "TÜBİTAK Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Stratejileri" konulu eğitim seminerinde proje konularına ilgi duyan öğretmen ve yöneticiler ile bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi, birlikte proje fikri geliştirme, ortak fikir etrafında proje metni yazımına giriş düzeyinde bilgiler paylaştı ve öğrenci projelerinde yapılması gereken danışmanlık rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katılımcı öğretmenlerden gelen soruları da etkileşimli bir yolla cevaplayıp TÜBİTAK programları için proje yazımında kullanılan terminolojiye ilişkin bilgiler verdi ve izlenimleri ışığında edindiği deneyimlerini aktardı.
Kısa süreli atölye çalışmasında düşüncelerin rahatça tartışılabildiği, proje yazımında yapılan yanlış ve eksikliklerin görülerek öğrenme aşamasının gerçekleştirildiği bir söyleşi ortamı oldu. Sağlıklı yürütülmesinde Öğretmenevi Müdürü Orhan Doğruel ve Müdür Yardımcısı Makbule Ayfer Dalaslan’ın katkı verdiği bu seminerin katılımcılar için bilgilendirici olduğu ve iyi bir başlangıç olduğu ifade edilerek uygulamalı proje eğitimlerinin ilerde de devam ettirilmesinin faydalı olacağı belirtildi.
DEVAM ETTİRİLMELİ
Öğrencilerin, bilim insanları rehberliğinde tarihe adını yazdıran insanlığa ışık tutan, merak uyandıran, ilham uyandıran şahsiyetleri tanımalarına, daha ilkokul seviyesindeki kitaplarla buluşup okumalarına, okunan kitaplar hakkında beyin fırtınası yapmalarına vesile olunan böylesi etkinliklerin faydalı ve etkili bir yol olduğu belirtildi. Hediye edilen kitapların onları çok sevindirdiği öğretmenlerce vurgulandı. Bilimi hayatımızın merkezine alarak düşünmek, problem çözme, strateji geliştirme yöntemlerine yelken açmak için erken yaşta çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim insanıyla ve bilimle uğraşan insanlarla tanıştırmak gerektiği ve etkinliklerin bu yönde de yeni bilgileri edinip akademisyenlerden yararlanma fırsatı buldukları vurgulandı.
Öğrencilerimiz arasında belki Aziz Sancar, Tesla, İbn-i Sina gibi yeni bilim insanları saklıdır diyen öğretmenler, okullarda yapılan söyleşilerle öğrencilerin yüreklerinde bilime yolculuk başladığını hissettikleri böylesi çalışmaların artırılarak devam ettirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydular. Bilimin ışığında insanlık için geleceğimizin teminatı çocuklarımız için eğitim öğretim adına her güzel çalışmada işbirliğinin devam etmesini arzuladıkları ifade ettiler.
ÇOK VERİMLİ BİR GÜN OLDU
Gün boyu süren etkinliklere fırsat buldukça katılmaya çalışan ve son oturumdaki eğitim seminerine bilfiil iştirak ederek yer alan Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, müdürlüklerine bağlı okullarda yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarını destekleyici böylesi etkinlikleri önemsediklerini ifade ederek, düzenlenen program çerçevesinde mesleki bilgi ve birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini bizzat kendileri paylaşacakları oluşturmanın, akademisyenlerin öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmesinin çok önemli katkıları olacağını vurguladı.
Duydukları mutluluğu da ifade eden Müdür Mustafa Şimşek yaptığı değerlendirmede, “Öğrencilerimizin kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesareti kazanmalarına yönelik yaptığı fedakâr çakışmaları için hocamız Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederiz” dedi ve aynı zamanda öğretmenlerin uzun vadede daha verimli projeler hazırlaması ve ileriye yönelik yeni bakışlar geliştirip güvenlerini ortaya çıkartmalarını destekleyen atölye çalışmasının, bu uygulamada kısa süre içerisinde öğretmenlerimizin becerilerini göstermelerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, günün hatırası olarak akademisyenlere son çıkan “Ruhumda Mavi” isimli şiir kitabından takdim etti.
                                          HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi