Bozok Üniversitesi 3 yıldır kalite belgelendirme çalışmalarının startını veren Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yoğun bir sürecin ardından ISO-IEC 27001:2022  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almayı başardı.
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın yayınlanmasıyla, devletimiz tarafından son derece vizyoner bir çalışma yapılarak, siber güvenlik konusunda güçlü bir irade ortaya konulduğu bildirildi.
Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarında da, Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezleri açılarak, Siber güvenlik, bilgi güvenliği ve bilişim hukuku ile ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı ve Siber güvenlik, bilgi güvenliği ve bilişim hukuku ile ilgili akademisyen sayısı arttırılmış, yükseköğretim kurumları tarafından kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilerde siber güvenlik farkındalığının artırılması için çeşitli faaliyetler yapılmıştı.  
Bu ulusal strateji ve plana uygun olarak, Yozgat Bozok Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üç yıldır yürüttüğü özverili çalışmalarla bilgi güvenliği konusunda sürekli planlama, izleme, müdahale ve geliştirme süreçlerini doğru yöneterek ISO-IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. 
ISO 27001 kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının amacı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim hizmetlerinde; bilgi güvenliği yönetiminin sağlamak, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Haber merkezi 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi