Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Eğitim Bir-Sen’in 32’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.
Eğitim-Bir-Sen’in kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelesinde 32. yılına girdiğini aktaran Şerefli,  Eğitim sisteminin çağın gerekleri doğrultusunda medeniyet değerlerimizle bezenmesi, eğitim çalışanlarının hak ettikleri statü ve hayat standartlarına kavuşması, darbe dönemlerinin izlerinin silinmesi için mücadele veren, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda emek harcayan, onların haklarının teminatı, mazlumun dayanağı, sessizlerin sesi olan Eğitim-Bir-Sen’in 32. kuruluş yıl dönümünü, hiç azalmayan heyecanla, sürekli artan gayretle, yerli, millî idealle ve iftiharla idrak ettiklerine değindi. 
Şerefli, “32 yıllık sendikal mücadelemiz, eğitim çalışanlarının sorunlarını mücadele ve müzakereyle çözmenin, millete yapılan saldırılara karşı millî iradenin yanında yer almanın, küresel ölçekte yapılan kuşatmaları boşa çıkarmanın çabasıdır. Eğitim çalışanlarının haklarını savunmak ve antidemokratik uygulamalarla mücadele etmek en temel varlık sebebimiz olmuştur. İnancının gereğini yerine getiren kızların eğitim haklarının ellerinden alınmasına, kadınların çalışma alanından dışlanmasına sessiz kalmadık. On yılda bir milleti hizaya sokmanın son bulması; Türkiye’nin demokratikleşmesi, milletimizin, kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının özgürlük alanlarının genişletilmesi için çaba harcadık, bu uğurda mücadele verdik. Doğru, kararlı, büyük adımlarla yol aldık, yol açtık. 
Mehmet Akif İnan’ın, “Göl kenarında düşlediği nehirleri” var etmek adına kurduğu Eğitim-Bir-Sen, mensubu ve meftunu olmaktan onur duyduğumuz medeniyetimizi ve değerlerini yeniden inşa etmek yolculuğuna; eğitim çalışanlarının beklentilerinin karşılanması, sorunlarına çözüm bulunması, yeni kazanımlara imza atılması mücadelesine sarsılmaz bir kararlılıkla, yıkılmaz bir inanmışlıkla, her dem artan bir adanmışlıkla devam ediyor, devam edecektir. Fikir ve sanat hayatımızın yerli ve millî, Mescid-i Aksa Şairi, ‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan, sendikacılık özelinde sivil toplum hareketlerinin yeni ve özgün sesi; ahlakı, medeniyeti ve insaniliği merkeze alan şair, yazar, öğretmen, sendikacı, mütefekkir, münevver Mehmet Akif İnan’ın 14 Şubat 1992’de eğitim davasına gönül vermiş 14 arkadaşıyla kurduğu Eğitim-Bir-Sen, bugün Türkiye genelinde 450 bin, Yozgat’ta 6 bine yaklaşan üye sayısıyla sadece nicelik olarak değil, nitelik bakımından da ülkemizin en köklü, en saygın sivil toplum örgütü, sendikası olmuştur. Başörtüsü yasağının kaldırılması, sekiz yıllık kesintisiz eğitimden ve katsayı zulmünden vazgeçilmesi, yeni müfredat programlarıyla eğitimin vesayetçi karakterinden arındırılıp demokratikleştirilmesi, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Temel Dini Bilgiler derslerinin okullarda okutulması, vesayet ideolojisiyle toplumu tedip etmekten başka amacı olmayan Millî Güvenlik dersinin kaldırılması, öğretmenlere nöbet ücreti verilmesi, doçentlik jürisinde görev alanlara ücret verilmesi, geliştirme ödeneğinin hayata geçirilerek süresinin uzatılması, 4/C’lilerin 12 ay istihdam edilmesi ve ardından kadroya geçirilmesi, sınav ücretlerinin artması, cuma namazı ve hac izninin kamu personel mevzuatına dâhil edilmesi, öğretmenlerin özel hizmet tazminatının artırılması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması gibi yüzlerce kazanımın altında, imzamız vardır. Ülkenin normalleşmesine ve iyileşmesine doğru atılan adımlarda katkımız, yasakların kaldırılmasında emeğimiz, sorunların çözümünde alın terimiz, haksızlıkların giderilmesinde mücadelemiz vardır. Tarihî yürüyüşümüzü, her menzilde kazanımlarla, üretimle, nitelikli çalışmayla, başarılarla taçlandırdık. Örgütlü gücümüzle emeğin, bilginin, onurun, özgürlüğün teminatı, hak aramanın merkezi olduk” dedi.              SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi