Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Koç’un konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyet ve Demokrasi" konulu konferansta Cumhuriyet ve demokrasi kavramları arasındaki ilişki demokrasinin tarihi gelişimi, demokrasi kavramı ve çoğunlukçu-çoğulcu demokrasi anlayışlarını takiben, cumhuriyet kavramı detaylı olarak anlatıldı.
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Güngör’ün moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar yaşanılan siyasi süreçte demokratikleşme adına atılan adımlar ve toplumsal yaşama yansımalarını yönelik bilgiler aktardı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa  Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Güngör, Türk tarihine yönelik sayısız eserlerle bu alana katkı sunan Türkiye’nin değerli bir tarihçisini üniversitemiz ev sahipliğinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Koç “Cumhuriyet ve Demokrasi ” konulu konferansında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte iktidarın sınırlandırılması ve halkın yönetime katılması sürecini tarihsel süreç, belge ve anayasal eksende demokratikleşmenin kazanımlarını katılımcılara aktardı. Prof. Dr. Koç konuşmasının devamında: "Türk milleti seçimden asla vazgeçmezdi. Küsmediği sürece sandığı önemser ve seçimini yaparak sorunun çözümünü talep eder. Tek partili ve çok partili süreçte bu hep böyle olmuştur. Kendi içinde ayakta kalarak kendi dinamikleriyle ve geçmişten gelen miraslarıyla hak ve hukuku gözeten adil ve eşitlikçi, hukukun üstünlüğü sistemini içselleştirmiş müreffeh Türkiye’yi ve demokrasiyi istedi. Çünkü; Cumhuriyet zarftır, demokrasi mazruftur. Cumhuriyet bedendir, demokrasi ruhtur. Cumhuriyet düzendir, demokrasi nihai hedeftir. Cumhuriyet kurumlar bütünüdür, demokrasi birey ve bizizdir. Cumhuriyette yerel varoluşlar olabilir, ama demokrasi evrenseldir. Cumhuriyet araçtır, demokrasi amaçtır” ifadelerine yer verdi.
Konferansın sonunda Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Koç’a Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar  tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. 
                               HABER MERKEZİ