Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, kamu çalışanlarının özgür idareleriyle sendikalarını seçmelerinin önüne engel getirdiği ve çalışma barışını bozduğu,  toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada  kısıtlayıcı ve daraltıcı bir kriter getirildiği, sendikal özgürlüğe bir müdahale niteliği taşıdığı gibi aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, "toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde" eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle iptal edilen %1’lik sendika barajının bu defa %2 olarak yasalaştırılmasının açıkça hukuka aykırı olduğu ortada iken, kamu görevlilerinin bir kısmının mağdur olduğu açıkça belli olan bu hukuksuz yasanın karara bağlanmasında yaşanan gecikme nedeniyle bağımsız sendikaların Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada, “kamu sendikaları arasında yüzde 2 sendikal barajı konarak ayrım yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu maddenin Anayasaya, Sendikalar Kanununa ve ILO Sözleşmelerine alenen aykırı olduğu başvuru dosyasında da net bir şekilde ifade edilmiştir,” denildi
Haksız ve hukuksuz yasa maddesinin ocak ayında Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü, şubat ayı içerisinde dosyanın ilk incelemesinin yapılarak esastan görüşülmeye geçildiğini, aradan geçen 9 aylık süre de dosyanın karara bağlanamadığı belirtilerek, hâlâ gündeme alınamadığına dikkat çekilen açıklamada, %2 sendika barajının kamu sendikacılığına zarar verdiğini ve bunun her geçen arttığına vurgu yapıldı. Öte yandan kamu sendikacılığının bitirilme noktasına getirildiğini ve sendikal tekelleşmenin önünü açan %2 sendika barajının kamu çalışanlarının hak aramasının önünü tıkadığını, antidemokratik yasa maddesinin bir an önce görüşülüp karara bağlanması gerektiğine vurgu yapıldı. 
Anayasa Mahkemesinin, hukuk devletinin, Cumhuriyet’in ve demokrasinin temel taşı, güvencesi ve savunucusu olduğuna vurgu yapılırken, bağımsız kamu sendikalarının varlığının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunun altı çizildi. 
Bağımsız kamu sendikalarının Genel Başkanlarının katıldığı basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin %2 sendika barajını acil olarak gündemine alarak yürütmenin durdurulması ve sonra da iptal ederek demokrasinin üzerindeki bu ayıbın kaldırılması ve sendikal harekette fırsat eşitliği sağlanması istenerek, geciken adaletin adalet olmadığına dikkat çekildi. HABER MERKEZİ