Derneklerin mülki idare amirliklerine vermekle yükümlü oldukları bildirimler başta olmak üzere diğer iş ve işlemlerin çoğunluğunun elektronik ortamda DERBİS üzerinden yapan dernek yöneticilerine uygulamalı eğitim verilecek. 21 Eylül 2023 Perşembe günü Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenecek programda ayrıca, derneklerin defter ve kayıtları tutma, iç denetim ve denetim, kara paranın aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi  gibi konuların yanı sıra kurumsal kimlik ve kurumsal çalışma hususuna farkındalık oluşturulacak.
Diğer yandan, Kamu- STK işbirliğinin güçlenmesi kapsamında, dernek yöneticilerine yönelik  etkili iletişim konusunda hem farkındalık oluşturulacak hem de bilgilendirme yapılacak.
                         HABER MERKEZİ