DOĞA İÇİN EYLEM
Başkan Fidan,  çevre kirliliği ile ilk kez nüfusu kalabalık ve hızla artan, nüfusun yoğun olduğu kent ve endüstri merkezlerinde karşılaşıldığına değinerek,  bu kirliliklerin hızla dünyaya yayıldığını, çevrenin kirlenmesine ve bozulmasına neden olduğunu kaydetti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 5 Haziran'da kutlanan "Dünya Çevre Günü"nde, bu yıl " Doğa için Eylem" teması öne çıkacak.Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) 1972'de aldığı kararla 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanıyor. Dünya genelinde, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenleniyor.


ÇEVRE KİRLİLİĞİ 
KÜRESEL SORUN
Yozgat’ta faaliyet gösteren Yaşanabilir Çevre Derneği’de çevreye yönelik farkındalık oluşturmak ve insanları bilinçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yozgat’ta farklı etkinliklere imza atan dernek,  bu yıl da çevrenin önemine vurgu yapacak.
Yaşanabilir Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fidan  5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dernek Başkanı Ahmet Fidan, 18.yüzyılda başlayan sanayi devrimiyle birlikte insanın doğayla ilişkisinde farklı bir boyut kazandığını belirterek, sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin oluşturduğu çevre kirliliği 20. Yüzyıla gelindiğinde küresel bir çevre sorununa dönüştüğünü aktardı.
Dernek Başkanı Fidan,  Son yıllarda hemen herkesin farkında olduğu, insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin neden olduğu, global çevre kirliliği sorunlarının önde geldiğini ifade etti.
İNSAN EN BÜYÜK ETKEN
Dernek Başkanı Fidan, “Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken insan unsurudur. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanın çeşitli faaliyetleri sonucunda aşırı kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi tolere edememektedir.
İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sanayi atıkları, yakıtlarla ortaya çıkan gazlar, dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, spreyler, suni gübreler ve organik atıklar çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdir. Genel olarak bütün dünyada plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer silah denemeleri, bölgesel savaşlar, tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılması, gerekli çevresel tedbirler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri, çevre kirliliği tehdidini önemli boyutlara çıkarmaktadır.
Çevre sorunlarının, kalkınma ve ekonomik gelişmeyle ilgisi olmasıyla birlikte, gerekli önlemler alındığı takdirde bu çok önemli olan iki konu birlikte çözülebilir, birlikte yürüyebilir. Kalkınmanın önüne her zaman çevre problemlerini çıkarmamalı, hem ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeli hem de çevreyi korumalıyız” dedi. 
YAŞANABİLİR ÇEVRESİ 
İLE MARKA ŞEHİR
Yozgat’ta çevre kalitesini artırmak; havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla, temiz bir çevre oluşturmak temel hedef olması gerektiğinin altını çizen Dernek Başkanı Fidan, Mavi bir gökyüzü, yemyeşil tabiatı ile insanlığa örnek teşkil edecek “yaşanabilir çevresi ile marka şehir” olması için çalışılması gerektiğine değindi.
Dernek Başkanı Fidan, “Mevcut çevre sorunlarının çözümü için gerekli tedbirleri almasının yanı sıra, bütün herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir.
5 Haziran Dünya Çevre Günü, tüm bu konuları bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, daha yoğun ve kesintisiz bir mücadele sürdürme kararı almak ve uygulamaya koymak için bir fırsattır” diye konuştu.
                       ÇETİN MERMERTAŞ

Editör: Hakimiyet Gazetesi