Toplantılarda toplu sözleşme süreci, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündemi ve sendikal çalışmalar konuşuldu, eğitim programları yapıldı.  Toplantıya Şube başkanları, yönetim kurulları, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve kadın komisyonlarının katıldı. Kayseri’de gerçekleştirilen toplantıya Yozgat’tan Şube Başkanı Kenan Şerefli ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katılım sağladı.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, bir eğitim sendikası olarak, eğitime de istişareye de önem verdiklerini söyledi. Yalçın, şöyle devam etti: “Eğitim bizim işimiz gücümüz, istişare ve dayanışma olmazsa olmazımızdır. Bu toplantılar vesilesiyle alanımızla ilgili konularda bilgimizi tazeliyor, uzmanlaşıyor ve dayanışma ruhunu üst seviyeye çıkarıyoruz. Eğitim ve istişare toplantılarımız devam edecektir.”
Eğitim-Bir-Sen’in soylu sendikal mücadelesinde, erdemli emek hareketi olma çizgisinde yeni bir milat başlattıklarına dikkat çeken Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen, emek mücadelesine yetki damgamız; alın terini akıl teriyle harmanlayan aksiyoner mücadele damarımızdır. Biz, sendikanın, sendikacılığın, sendikalılığın risk olduğu, sakıncalı damgası yemeye gerekçe yapıldığı dönemlerde yola çıktık. Fakat kurucu iradeyi yüklenen öznenin erdemli ve bilge tavrı, birçok konuda sıkıntıların aşılmasını kolaylaştırdı. Gerçekten öyle bir kurucu genel başkanımız var ki, kalemiyle sendikacılığa fikir, kelamıyla sendikal alana hoşgörü, ahde vefasıyla emek mücadelesine platform oluşturdu. Aksiyoner fikir adamlığıyla, herkes için ‘hepimiz sendikacıyız’ iradesini yansıtan bir çoğulculuk, hayat hakkından düşünme özgürlüğüne, ifade hürriyetinden hakkı savunma cesaretine, insanı ve onurunu koruyan, yücelten, biricikleştiren her konuyu, her kavramı sendikacılığın asli kavramı ve muhataplık alanı olarak görmüş ve kabul ettirmiştir. Çok geç başlayan kamu görevlileri sendikacılığının çok erken bir süreçte bölgesel ve evrensel sendikal dinamik olarak ortaya çıkışı bu bakışın eseridir. Çünkü kurucu irademizin ifadesi yerel olsa da iradesi evrenseldir; kendini münhasır bir şekilde tanımlasa da ayrım yapmaksızın her insanı ve emeğini bizatihi değer gören, değerli gören bir anlayışla yola çıkmıştır. Tam da bu yüzden kamu görevlileri sendikacılığında ve eğitim sendikacılığında Türkiye, dâhil olduğu iki kıtanın da çok üzerinde bir örgütlenme kapasitesi ve potansiyeli ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.
Toplantılarda Halit Ortaköy, Ahmet Günenç, Tarkan Zengin, Mustafa Bostancı, Hıdır Yıldırım, Mustafa Canıtez ve Raşit Eğin birer sunum yaptılar.
Öte yandan Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, bölge eğitim toplantısına ilişkin değerlendirme yaptı.
Şerefli,  "Türkiye´nin en büyük emek ve özgürlük hareketi olarak gücümüze güç katmak ve yetkimizi pekiştirmek adına çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Teşkilatımızı daha diri, daha canlı tutabilmek, alanda gücümüze güç katabilmek ve sesimizi daha gür bir şekilde çıkarabilmek adına teşkilat eğitimleri gerçekleştiriyoruz " dedi.
Şerefli ayrıca Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da üye sayılarının her geçen gün arttığına değindi. Şerefli, Kasım ayı sonunda itibariyle üye sayılarının 5 bin 838’e yükseldiğini aktardı.       ÇETİN MERMERTAŞ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi