Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı. 
İl GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu, olağan toplantıları kapsamında güvenlik ve acil durumlarla ilgili konuları ele aldı.
Vali Mehmet Ali Özkan,  GAMER’in kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan bir birim olduğunu söyledi. Vali Özkan tüm ilgililerin bu koordinasyonu sağlamada gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.
Toplantıda GAMER’in kuruluş amacı, hedefleri, görevleri, yapısı ve çalışma esasları hakkında sunum yapıldı.
Kurul üyeleri, ilin güvenlik ve acil durumlarla ilgili koordinasyonunun daha etkin bir şekilde sağlanması için görüş alışverişinde bulundu.
                                         ÇETİN MERMERTAŞ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi