Toplantı, Saraykent ilçesindeki baraj ve göletlerin faydaları araştırıldı, Saraykent ilçesinde bulunan Altınsu göleti ve Il Özel İdaresine ait Divanlı göleti, ilçeye ne gibi faydalar sağlıyor? Bu sorunun cevabı, Il Genel Meclisi'nin 364 sayılı kararıyla yapılan araştırma sonucunda ortaya çıktı.
Yapılan incelemeler neticesinde, Altınsu göletinin arazi sulama suyu temini için yetersiz kaldığı ve sadece olta balıkçılığına uygun olduğu belirlendi. Diğer taraftan, Divanlı göleti arazi sulama suyu temini için kullanılırken, çevresinde hazineye ait 200 dönüm arazinin bulunduğu ve Saraykent Belediyesi tarafından millet bahçesi olarak halkın hizmetine sunulduğu tespit edildi. Yapılan yerinde incelemelerde, sosyal alandaki çimlerin sulanması ve dikilen ağaçların budaması ve sulama işlemlerinin yapılması gerektiği vurgulandı.
Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir “limiz Saraykent ilçesinde bulunan Altınsu göleti arazi sulama suyu temini için Gölet'in homojen dolgu ile 22 metre yüksekliğinde olup, 950.000 m3 su toplama hacmine sahip olduğu ve 1.600 dekar arazinin sulamasını sağladığı, yıllar itibariyle havaları kurak geçmesiyle birlikte, doluluk oranının 1/5 seviyesinde olduğundan yeterli su birikimi olmamıştır. Bundan dolayı gölette arazi sulaması yapılamadığı, diğer taraftan göletin taşkın korumayı önlediği, balıkçılık yapımı düşünülmüş olsa da kayda değer bir getirisi olmadığından sadece olta balıkçılığının yapılmaktadır.
İl Özel İdaresine ait Divanlı göleti arazi sulama suyu temini için 1985 yılında yapımı tamamlanmış olup, gölet homojen dolgu ile 700.000 m3 su toplama hacmine sahip olduğu ve arazilerin sulamasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Gölette balıkçılık düşünülmüş olsa da kayda değer bir getirisinin olmadığından sadece olta balıkçılığının yapıldığı, ayrıca göletin çevresinde hazineye ait 200 dönüm arazinin bulunduğu, alanın Saraykent Belediyesine tahsis edildiği, tahsis edilen alanın belli bir kısmına belediyece millet bahçesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğu, Saraykent halkının dinlenmesine, eğlenmesine ve hoşça vakit geçirebilecek bir sosyal alana dönüştürüldüğü ve tatil günlerinde çok fazla doluluk alanı olduğu görülmektedir. 
Yerinde yapılan incelemelerde sosyal alandaki çimlerin sulanması ve dikilen ağaçların budaması ve sulama yapılarak daha güzel olmasının sağlanması ve diğer ilçelerden gelen vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi için bu hususlarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir”  dedi.
Hazırlanan rapor meclise sunularak oy birliği ile kabul edildi. 
                    Haber Salih Akgül 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi