Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 14.3. etap proje başvuru sonuçları açıklandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 14.3 Etap proje başvurularının değerlendirme sonuçlarının Bakanlık tarafından  bildirildiğine vurgu yapıldı.
Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan proje sahiplerine ait liste 18 Nisan 2023 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü süre ile İl Müdürlüğü ilan panolarında ve internet sitesinde askıda yayınlanacak. İlanın tebligat niteliği taşıması nedeniyle hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacak. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan proje sahiplerinin askı süresini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde 27 Nisan 2023 – 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında aşağıdaki listede yer alan belgeleri İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen proje sahipleri haklarını kaybedecek.                        SALİH AKGÜL
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi