Toplantıda, meclis salonunda divan başkanlığı için 5 adet teklif yazısı sunulurken, 2 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 
Yozgat İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı dördüncü birleşim toplantısında gündemin birinci maddesinde, Sorgun ilçesi ve köylerinde bulunan sağlık evleri ile sağlık ocakları ve ilçe merkezlerinde bulunan Aile Toplum Sağlığı merkezinin genel durumları Çevre ve Sağlık Komusyonunca hazırlanan rapor sunuldu.

Raporu İbrahim Dıvrak okudu ve meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bu kararla ilgili detaylar, il genel meclisi toplantısında detaylı bir şekilde ele alındı ve karara bağlandı.
Rapor üzerine bir konuşma yapan Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı İbrahim Dıvrak” İl Genel Meclisinin 20 Nisan 2024 tarihinde yapmış olduğu birleşim toplantısında, İl Genel Meclisinin 115 sayılı kararıyla havale edilen ve konusu; Sorgun ilçe merkezi ve köylerinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ile ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinin genel durumları hakkında gerekli inceleme yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 24, 25,26,29 ve 30 Nisan 2024 tarihlerinde İbrahim DIVRAK Başkanlığında, Başkan vekili Esat ZARARSIZ ve üyeler Nihat TAŞ ve Oğuzhan KAPUSUZOĞLU'nun hazır bulunmasıyla gerekli incelemeler yapılmıştır.
Yapılan inceleme neticesinde; Sorgun ilçesi ilçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yedi ilçe merkezinde dört kasabalarda olmak üzere toplam 11 Aile Sağlığı Merkezinin bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde toplam 25 Aile Hekimliği birimi ve 8 tanesi kasada, 8 tanesi de köylerde olmak üzere toplam 16 sağlık evinin bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezi olan yerde 11 kişi ilçe merkezinde, 7 adedi de Araplı, Çiğdemli, Doğankent ve Eymir Kasabalarındadır. Aile Sağlığı merkezlerinde toplam 24 Aile Hekimi ve 23 adette Aile Sağlığı çalışanı görev yapmaktadır.”  Şeklinde konuştu.
Yozgat İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı dördüncü birleşim toplantısında gündemin ikinci maddesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çayıralan ilçesinde bulunan bakım evlerinin fiziki durumu ile bakımevinde bulunan araç ve ekipmanlarının genel durumları hakkında İl Özel İdaresi Komisyonunca hazırlanan rapor sunuldu.
Rapor üzerine bir konuşma yapan  İl Özel İdaresi Komisyon Başkanı Abdulkadir Sungur” İl Genel Meclisinin 20 Nisan 2024 tarihinde yapmış olduğu birleşim toplantısında, İl Genel Meclisinin 116 sayılı kararıyla komisyona havale edilen ve konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çayıralan ilçesindeki bakımevinin fiziki durumu ile bakımevi araç parkında bulunan araç ve ekipmanların genel durumları hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge komisyonumuza havale edilmiştir.
Komisyonumuz 24, 25, 26, 29 ve 30 Nisan 2024 tarihinde Komisyon Başkanı Abdulkadir SUNGUR Başkanlığında, Başkan vekili Hacı ALPASLAN ve üyeler Veli AKDOĞAN ve Mustafa KİRAZLI'nın hazır bulunmasıyla gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde; Çayıralan ilçe Özel İdare Müdürlüğünce Mülkiyeti İl Özel idaresine ait ilçe merkezinde bulunan araç bakım evinde 3 adet kamyon, 1 adet çöp toplama aracı, 2 adet kepçe, 1 adet greyder, 1 adet küçük silindir, 1 adet servis aracı ile Çayıralan ilçesine bağlı 23 köy ve bakım evinin bakmakla yükümlü olduğu Çandır ilçesine ait olan 4 köy ile birlikte toplam 27 köye hizmet verilmektedir.
Ancak, Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğünün çalışma sahasındaki, köylerde çalışmaların daha verimli olması için şu an araç parkında bulunan JCB kepçenin ve 66 DK 164 plakalı kamyonunun modelinin eski olması ve yıpranmasından dolayı işlerin çoğunluğu hafriyat ve ağır işler olduğundan araçların çalışmasında randıman alınamadığı sık sık arıza yaptığı, dolayısıyla idareye maliyet oluşturduğundan Çayıralan Özel İdare Müdürlüğü araç parkına 1 adet kamyon ve 1 adet kepçe iş makinesine ihtiyacının olduğu ve araç bakım evinin acil olarak çatısının onarılması gerektiği ve elektrik ile su tesisatının onarımına ihtiyaç duyulmaktadır.
Çayıralan ve Çandır ilçesine bağlı toplam yirmiyedi köyün, çevre temizlik ve çöp toplama işlerinin Çayıralan İlçe özel İdare Müdürlüğü tarafından 1 adet çöp toplama aracı ile yapılmakta olduğundan, aracın sürekli arıza yaptığı ve köyler arası mesafeler de dikkat alındığında köylerin çöp alma ve toplama işlerinin aksadığından sık sık şikayetler oluştuğu görülmüştür. Çayıralan ve Çandır ilçesine bağlı köyde yaşayan vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek ve şikayetlere maruz kalmamak için 2. Bir çöp toplama kamyonu ve personele ihtiyaç olduğu ve ayrıca araç bakım evinin güvenliği için bekçi personeline ihtiyaç duyulduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.” İfadelerine yer verdi  SALİH AKGÜL 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi