Yozgat Belediyesi ile İl Müftülüğü işbirliğiyle Çarşamba Söyleşileri devam ediyor. Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi Yozgat Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi’nde  gerçekleştirildi.
Müftü Yardımcısı Uzuner katılımcılara ‘İnanç Yönünden İnsanlar’  konulu sohbet düzenledi.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği sohbet programında Müftü Yardımcısı Uzuner, Allah’u Teala’nın mahlûkat içerisinde insanı en güzel biçimde yarattığını, ona akıl ve irade vermiş ve göklerde ve yerde bulunan her şeyi onun hizmetine verdiğini aktardı.
İnsanlara hak ile batılı bildiren Allah (c.c), onlardan doğru yolu bulup o istikamet üzere yaşamalarını istediğine değinen İl Müftü Yardımcısı Uzuner, “Dinin gayesi, tüm insanlığa dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolu göstermektir. Yüce Allah, insanlığın doğuşundan itibaren hiçbir milleti dinsiz bırakmamış, kendilerine dinlerini tebliğ etmek üzere zaman zaman peygamber göndermiştir. Söz konusu peygamberler, din mensuplarının görev ve sorumluluklarını bildirmişlerdir. Nitekim Yüce Allah, Din kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de, insanların ve hatta cinlerin de kendisine karşı sorumluluklarını hatırlatmakta ve şöyle buyurmaktadır:“ Ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56.)” ifadelerini kullandı.
İnsan sorumlulukları millî, ahlâkî ve manevî yönlerden olmak üzere geniş bir alanı içine aldığına değinen Uzuner şunları kaydetti:
“Millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerleri koruyup geliştirmesinden; ailesini, vatanını, milletini sevip yüceltmeye ve insan haklarına riayete kadar uzanan geniş bir sorumluluk zincirinin halkaları şeklinde meydana çıkardığını kaydetti.
Uzuner, “insan fıtratına uygun bir yaşayış tarzını gerçekleştirecek faaliyetler sistemi olarak özetlenebilir. Çünkü insan, her şeyden önce, gözlerinin gördüğü şeylerden, kulaklarının duyduğu ses ve sözlerinden; hattâ bildiklerinden ve biliyor zannettiklerinden sorumludur. Bu, onun ne derece sorumluluklarının çok olduğunun açık bir kanıtıdır. Nitekim bir Âyet-i Kerîme’de Yüce Allah, insanı başıboş bir varlık olarak yaratmadığını şöyle ifade etmektedir: “Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun, 23/115) “
Uzuner ayrıca Müslüman, mümin,  kafir, müşrik, münafık tanımları üzerinde bilgiler paylaştı.   SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi