KOSGEB, Yozgat’ta istihdama katkı sağlarken,  bir yandan da yeni yatırımlar için girişimcilerin önünü açıyor.
KOSGEB, KOBİ'lerin sanayideki entegrasyonunu ekonomik gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, AR-GE, yenilik, işbirliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek amacıyla destek ve hizmetlerini sürdürüyor.
KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, İşletme Geliştirme Destek Programı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ekonomideki paylarının artırılmasına yönelik destek sağlandığını kaydetti.
KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı ile  Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığına değinen İl Müdürü Işık,   Destek programından yararlanabilmek için İşletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında (KBS) kayıtlı, aktif durumda olması ve 2022 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylanmış olması gerektiğine dikkat çekti.
İl Müdürü Işık “Destek programının süresi 2 (iki) yıldır. İşletme Geliştirme Destek programı, Proje hazırlamadan sadece Online başvuru yapılarak faydalanılabilen bir destek programıdır. Program kapsamında sağlanacak desteklerin genel oranı %60 olup, bazı desteklerde %100 dür. Destek programına başvurular, online olarak www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan e-hizmetler menüsünden yapılmaktadır.  İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile taahhütnamenin onaylanmasıyla birlikte destek süreci başlar. Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir. İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere yeni başvuru yapılması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. Destek programından yararlanma hakkı kalmayan işletmelerden, programın tamamlanma tarihindeki son iki yıla ait mali verileri baz alınarak; son yıla ait net satış hasılatı bir önceki yıla göre artan işletmeler veya son yıla ait yıllık çalışan sayısı bir önceki yıla göre artan işletmeler, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir” dedi.
KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Kapsamındaki Desteklere ilişkin bilgiler veren İl Müdürü Işık şunları kaydetti:
“ Yurt İçi Fuar Desteği 100 bin, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 90 bin, Sanayide Nitelikli Eleman Desteği 100 bin TL, Tasarım Desteği 75 bin TL, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 100 bin TL, Belgelendirme Desteği 300 bin TL, Test ve Analiz Desteği 300 bin TL, Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80 bin TL, Bağımsız Değerlendirme Desteği 20 bin, Model Fabrika Desteği 100 bin, Teknik Danışmanlık Desteği 50 bin TL, Afet dönemi yaşam alanı desteği 300 bin TL., Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği  20 bin TL., Yalın dönüşüm desteği 200 bin TL., Afet Dönemi İşletme Desteği 75 bin TL., Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği 1 milyon  TL.”                  SALİH AKGÜL