Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, okul ziyaretlerine devam ediyor. Şerefli, sendika yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yozgat Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi Müdürü İdris Çetin ve müdür yardımcıları Huriye Açıkel Özçelik, Bekir Açıkgöz, Ahmet Köser'i ziyaret etti. Şerefli,  Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan aşçılarla da bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.
Şerefli, Sözleşmeli ve sözleşmelilikten kadroya geçen öğretmenlerin aile bütünlüklerinin sağlanması istekleri anayasada ifadesini bulan bir ilkenin hayata geçirilmesi talebinde bulunduklarını aktardı.
2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu, 27 Aralık 2023 tarihinde bakanlığın web sayfasında yayımlandığını hatırlatan Şerefli,  söz konusu duyuruda yaz tatili döneminde olduğu gibi halen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanlara başvuru hakkı tanınmadığına dikkat çekti.
Şerefli, “7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 48. maddede, “Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dâhil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir” hükmü bulunmaktadır.
Bakanlıkça önceki yıllarda yayımlanan kılavuz hükümlerinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken öğretmen kadrolarına atananlara, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesindeki öğretmen kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmaları şartı aranmaksızın il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliğinde bulunma hakkı verildiği bilinmektedir” dedi.
Eğitim-Bir-Sen olarak, Nisan 2017’de yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında ilk gündem maddesi olarak “Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır” talebini dile getirdiklerini hatırlatan Şerefli,  Bunun akabinde, bakanlık, eşleri başka bir ilde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara, görev yaptıkları ilde bir yıllık çalışma süresini doldurmaları şartıyla istemeleri hâlinde eşlerinin görev yaptıkları ilde birleştirilme talebinde bulunabilme hakkı tanındığına vurgu yaptı.
Şerefli, “Benzer bir uygulamanın şimdi de gerçekleştirilerek anayasada ifadesini bulan aile bütünlüğünün sağlanması ilkesinin sözleşmeli öğretmenler özelinde hayata geçirilmesi, haklı ve yerinde bir beklentidir.
657 sayılı Kanun’un geçici 48. maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmen iken öğretmen kadrolarına atananların, öğretmen kadrolarına atanmış olmaları, mazerete dayalı yer değişikliği hakkı kapsamına alınmaları için yeterli görülerek sözleşmelilikte veya sözleşmelilik dâhil hizmet süresinde üç yılını tamamlama şartı aranmaması, sözleşmeli öğretmenlere aile birliğine dayalı yer değişikliği hakkının tanınması konusunda yer değişikliği kılavuzunda düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi