Yozgat Bozok Bozok Üniversitesi 3 bin üniversite arasında, 2 bin 78’inci sırada yer aldı.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 118 üniversite girdi.
URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi", "uluslararası iş birliği" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı. Yozgat Bozok Bozok Üniversitesi Makale’de 23.62, Atıf’ta 42.19 toplam bilimsel dokümanda 19.18 toplam yayın etkisi’nde 23.71, toplam atıf etkisi’nde 36.91, uluslararası iş birliği’nde 33.51 olmam üzere toplam 179.12 puanla 3 bin üniversite arasında 2 bin 78’inci sırada yer buldu.
ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2022-23 Dünya Sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında Dünya’dan 3 bin üniversite yer aldı.
Üniversiteler 2021 yılında ürettikleri makale sayısı ile 2021 yılından geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.
"University Ranking By Academic Performance (URAP) Dünya Sıralaması" URAP dünya sıralamasında, 2021 yılı makale sayısı (yüzde 21) ile 2017-2021 yılları arasındaki atıf sayısı (yüzde 21), toplam bilimsel doküman sayısı (yüzde 10), toplam yayın etkisi (AIT) (yüzde 18), toplam atıf etkisi (CIT) (yüzde 15) ve uluslararası iş birliği (yüzde 15) göstergeleri kullanılıyor.
Makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75’lik dilim (Q1, Q2, Q3) sıralamaya dâhil edildi. Etki değeri en düşük olan son yüzde 25’lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakıldı.
Toplam bilimsel doküman, AIT (Toplam Yayın Etkisi) ve CIT (Toplam Atıf Etkisi) göstergeleri için puanların hesaplanmasında ise her üniversitenin tüm makale ve diğer dokümanları değerlendirmeye alındı.
Son iki yıl için üniversiteler arasında en fazla bilimsel makale yayımlamış olan 3 bin üniversite belirlenirken ve URAP göstergelerine göre puanlanıp sıralandı. URAP’ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15’ini temsil ediyor.
"Bilimsel yayınları
artırma çabası umut verici"
URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselebilmek için bilimsel yayınlarını artırma çabalarının umut verici olduğunu söyledi.
Akbulut, URAP 2022-2023 dünya sıralamasında Türk üniversitelerinin umulan yükselişi gösteremediğine dikkat çekerek, bunun temel nedeninin, yayın ve atıfların sayısının azlığı ile makalelerin etki değeri düşük dergilerde yayınlanmaya devam etmesi olduğunu kaydetti.
Akbulut, Türkiye kaynaklı makalelerin sadece yüzde 22,67'sinin etki değeri en yüksek dergilerde yayımlanabildiği için Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarının atıf alma oranının dünyanın ortalamasının altına düştüğüne dikkati çekti.
Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 3000 üniversitesi arasına 118 Türk üniversitesinin girmesine ilişkin Akbulut, "Türkiye'nin 118 üniversitesi arasında ilk 100'de, ilk 250'de ve ilk 500'de yer alabilen üniversitesi yoktur. İlk 1000'de sadece 9 üniversitemiz yer almaktadır, dünya sıralamasında ilk 3 binde 100’den fazla üniversitemizin yer almasına karşın, üst sıralarda arzu edilen sayıda üniversitemizin olmayışı, etki değeri yüksek dergilerdeki yayın sayılarımızın yeterince artırılamadığını göstermektedir" dedi.

Editör: Haber Merkezi