Sürmeligaz, vatandaşları almaları gereken önlemler konusunda uyardı.   Yozgat Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, uygulanan hizmet ve servisleri gözden geçirerek genel bir durum değerlendirmesinde bulundu. Salman, baca gazı zehirlenmeleri ve alınabilecek basit önlemlerle vatandaşların baca temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi. 
Salman, bacaların normal soba, doğalgaz ya da katı yakıtlı olmasının fark etmediğini, vatandaşların yılda en az 1 defa uzman kişilere temizletilmesi gerektiğini belirtti. 
Gereken önemin gösterilmediği takdirde zehirlenme, yaralanma ve hatta can kaybı gibi ileri boyutlarda istenmeyen olaylarla karşılaşabileceğinin altını çizen Salman, baca gazı zehirlenmelerinin temel nedenlerini şu şekilde sıraladı:
 “Doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımı yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde de formasyona uğraması, Baca başlığı olmamasından dolayı rüzgârlı havalarda baca tepmesi olması ve yağmur suyunun baca içerisine girerek baca malzemesine zarar vermesi, Baca sensörünün olmaması veya yetkisiz kişiler tarafından iptal edilmesinden dolayı standartlarda belirtildiği görevini yapamaması ve dışarıya atılama yan baca gazının iç ortama yayılarak risk oluşturması, Abonelerin yakma tesisinin bakımını, onarımını ve bacanın temizlenmesini yönetmeliklerin gerektirdiği şartlarda ve zamanda yaptırmaması, Bacalı ve açık yanmalı cihazların kullanıldığı mahale açılmış olan ve havalandırma görevi yapan menfezlerin sonradan iptal edilmiş veya kapatılmış olması, Doğal gaz kullanan abonelerin tesisata yönelik ve izinsiz olarak tadilat işlemleri yaparak tesisatı uygunsuz hale getirmeleri, Baca yapımında kullanılan malzemelerin bacada mey dana gelen yoğuşma suyunun baca malzemesine zarar vermesi, Baca çekişinin bozulması ve baca gazının dış atmosfere tahliye edilememesi sonucu bacada ve yakıcı cihaz davlumbazı etrafında yığıntıya neden olması, Abonelerin doğalgazlı yakıcı cihazlarının bakımını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere yaptırmaları.” 
Salman, kombi içerisindeki malzemelerin bakımlarının aksatılmaması, menfezlerin ve bacaların kontrollerinin zamanında yapılması hayati bir önem taşımakla birlikte, bu ekipmanların bakımlarının da kullanıcıların cebine ekonomi olarak yansıdığını vurgulayarak kombi ve bacaların periyodik bakım ve kontrolleri konusun da hassasiyetle durulması gerektiğinin altını çizdi.
          HABER MERKEZİ