Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Kur’an-ı Kerim’in, okuyup anlaşılmak ve hayatın tüm alanlarında yaşanmak için indirilmiş yol gösterici bir rehber olduğunu belirterek,  “insanlığı kötülükten alıkoyup iyiliğe yöneltmek için gönderilmiş son ilahi kitaptır.  Kur’an-ı Kerim’de insanı hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaştıracak mesajlar vardır” dedi.
Yozgat Belediyesi ile Yozgat İl Müftülüğü tarafından  kadınlara yönelik Çarşamba Söyleşileri devam ediyor. İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Yozgat Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi’nde Çarşamba Söyleşilerinde "Kur'an-ı Kerim'in Özellikleri" konulu sohbet gerçekleştirdi.
Yozgatlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi de İl Müftü Yardımcısı Uzuner, doyurucu sohbetiyle Kur'an-ı Kerim ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
Kur’an-ı Kerim’in, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirdiğinin altını çizen, İl Müftü Yardımcısı Uzuner, “Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize (s.a.s.) diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi tamamı bir anda değil, zamanın ve olayların gereğine göre ayetler ve sûreler halinde parça parça indirilmiştir. Kur’an, en son ilahi kitaptır ve ondan sonra başka bir kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümlerin ve hakikatlerin geçerliliği kıyamete kadar sürecektir. Kur’an bize kadar hiç bozulmadan ve değişmeden gelmiştir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır. 
Kur’an’ın kapsadığı ilahi hakikatler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez. Çünkü bilim, Kur’an’ın asırlar öncesinden anlattığı gerçekleri teyit ederek O’nu ardından takip eder. Onun bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bugüne kadar milyonlarca insan onun tamamını ezberlemiş Kur’an hafızı olmuştur. Kıyamete kadar da ezberlenmeye devam edilecektir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır. Kur’an, insanın ferdi, sosyal, bedeni, manevi bütün problemlerine çözüm üreten bir şifa kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
İl Müftü Yardımcısı Uzuner sohbetinde şunları kaydetti:
“Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların birbirleri ile ilişkilerinde sevgi, saygı, adalet gibi ahlaki değerlere uygun davranışlar sergilemelerini öğütler. İhtiyaç sahibi kimseleri gözetmek, anne babaya iyilik yapmak, toplumun yararına çalışmak gibi pek çok iyi ve güzel davranış emredilir. Bütün bu iyi, doğru ve güzel davranışlar, Kur’an’da salih amel olarak adlandırılmış ve salih amel işleyenlere mükafat verileceği belirtilmiştir: “… Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Kur’an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır. Onun bu özelliği furkan ismiyle belirtilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in furkan oluşu “Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır…” ayetinde bildirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in yol göstericiliği; “Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap’tır.” ayetiyle ifade edilmiştir. Kur’an, Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarını bildirerek Allah’a (c.c.) imana davet eder. İnsanın yaratılışına, evrendeki mükemmel işleyişe, kâinattaki hiç bir şeyin tesadüfen oluşmadığına dikkat çekerek insanları Allah’a (c.c.) şükretmeye çağırır. İnsan ilişkileri konusunda öğütler vererek toplumda birlik beraberlik ortamı oluşmasını sağlar.”
                                   SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi