Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlığın seçilirken nelere dikkat edilmesi ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Anteplioğlu,  Kurban döneminde yaşanan yoğun hayvan hareketleri ve büyük miktarlarda hayvan kesimlerinin yapılması hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük riskler ortaya koyduğunu dile getirdi. 
Anteplioğlu, “Kurban Bayramı halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları olan bir organizasyondur, böylesine karmaşık ve oldukça kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi için ciddi önlemler alınmalıdır. İçinde veteriner hekimlerin görev aldığı kurumlar başta olmak üzere, diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin beraber oluşturacağı politikalarla sağlıklı bir şekilde yürütülebilir” dedi.
KURALLARA UYUN
Büyük önemi bulunan gıda güvenliği, kurbanın kesimi, kesim yerleri, kesecek kişilerin sağlığı, hayvan nakilleri, araçların dezenfeksiyonu çok daha fazla dikkatli ve kurallara tam uyumla yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Anteplioğlu,  Kurban hizmetleri süresince kurbanlık hayvan tedarikinde, nakillerinde, satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk ve aksaklık yaşanmaması için ‘ 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ kapsamında iş ve işlemlerle yürütüldüğünü aktardı.
HASTALIKLARIN YÜZDE 60’I
HAYVANSAL KÖKENLİ
Hayvanların nakledilmesi, kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili önemli sorunları beraberinde getirdiğine değinen Anteplioğlu, “İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60 ı hayvan kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de % 90 ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemlidir” diye konuştu.
KURBANLIKLARIN YAŞI ÖNEMLİ
Dinen bir hayvanın kurbanlık olabilmesi için tür, yaş ve sağlık kriterlerini sağlaması gerektiğini belirten Anteplioğlu şunları kaydetti:
“Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonu´nca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır." Kurbanlıkların gebe olmaması ve büyükbaş hayvanların 2 yaşından, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. Hayvanın besi durumu iyi olmalı, yeni doğum yapmış olmamalı, tüyleri karışık ve mat olmamalı, pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya duyarsız olmamalı, iştahının iyi olması, yem ve suyu yemesi gerekmekte, topallık olmamalıdır. Aşırı zayıf olmamalıdır. Üretimin devamlılığı açısından dişi damızlık hayvan kesimi tercih edilmemelidir.
KULAK KÜPESİ 
MUTLAKA OLMALI
Büyükbaş hayvanlarda hayvanın tarım ve orman bakanlığı bünyesinde olduğunu gösteren küpe, pasaport, veteriner hekim tarafından muayene edildiğini gösteren sevk raporu (hayvanın sağlıklı olduğunu, bulaşıcı hastalıklardan ari olduğunu, her türlü aşısının yapılmış olduğunu gösterir).Küçükbaş hayvanlarda kulak küpeleri, pasaportları ve sevk raporları aranmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘TÜRKVET’ aplikasyon uygulaması sayesinde hayvanın kulak küpe numarası ile hayvana ait ırk, yaş, cinsiyet, sahibi, uygulanan koruyucu aşılar vs gibi bilgilere ulaşabilirler. Kulak küpesi olmayan hayvanlar alınmamalıdır.”
                      ÇETİN MERMERTAŞ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi