Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının barışta, savaşta, salgın da ve doğal afetlerde çeşitli tehlikelere rağmen görevini aksatmadan yürüttüğüne vurgu yaptı.
Tşkın, Anayasa’nın 5’nci maddesi; “Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” hükmüne değindi.
Taşkın, Anayasa’nın 49’ncu maddesinde, “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine yer verildiğini belirterek, 55’nci maddesindeki, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine atıfta bulundu. Taşkın, Devletin, sağlık çalışanlarının yaptığı hizmete orantılı bir ücret vermesi, çalışmayı desteklemek ve ekonomik sorunlarının hafifletilmesi için gerekli önlemleri almak noktasında emeklilere ve işçilere verildiği gibi sağlık çalışanlarına da Bayram İkramiyesi verilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları ifade etti:
Memur zammı enflasyonun altında kaldı.
“Bilindiği gibi memura verilen 2024 yılı birinci 6 aylık zam ve sosyal hizmet tazminatları yüksek enflasyon nedeniyle eridi. Memurun aldığı zam, piyasaya gelen zamların ve enflasyonun altında kalarak memur ekonomik açıdan mağdur oldu. Dolayısıyla bu mağduriyetin yaratmış olduğu memnuniyetsizliğin giderilmesi gerekiyor. 
Sağlık ordusunun sorunları çözülerek memnuniyeti sağlanmalıdır.
Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerinin devamlılığını ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde hizmetten yararlanmalarını sağlayan, kendilerini insanlığa adamış olan sağlık ordusunun birer neferleridir. Ülkemizde son yıllarda meydana gelen doğal afetler de ve salgın hastalıkta görevlerini aksatmadan yapmışlardır. Vardiyalı sistemle çalışan, yoğun, yorucu ve uzun nöbet saatleri, öfkeli ve şiddete meyilli insanların tacizlerine karşı korunmasız olarak çalışan sağlık ordusuna sahip çıkılması gerekiyor. 
Bayram İkramiyesi verilsin.
Devlet, sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntısını anlamalı ve bunu giderebilmek için adım atmalı, çeşitli önlemler almalıdır. Bu adımlardan biri de görev, unvan ve kadro ayrımı yapılmaksızın “Bayram İkramiyesi” verilmesidir. Genel Bütçeye dokunmadan, hastanelerin Döner Sermayelerinden bu para karşılanabilir. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarına Bayram İkramiyesi verilmesi için bir çalışma yapmasını istiyoruz.”             HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi