Okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanan eğitim kapsamında  öğretmenlere  Web 2.0 Araçları Semineri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il genelindeki okullarda görev yapan 75 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlere yönelik Web 2.0 araçları semineri düzenlendi. 
Seminer Bozok Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Taşdemir ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Mehmet Bakır’ın katkılarıyla Bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak yapıldı. 
Fatih Projesi B.T. Koordinatörü Salih Aksoy ve Fatih Eğitmenleri Hakan Mete ve Onur Altıntaş tarafından seminer gerçekleştirildi. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri, Web  2.0 araçları, Yapay Zeka destekli Canva eğitimi aldılar. 
Öğretmenlerin derslerinde aktif kullanabilecekleri teknolojik gelişmeler ve web 2.0 araçları uygulamalı olarak anlatıldı. Web 2.0, kullanıcılarında içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanıyor. 
Seminerde mesleki gelişimlerini artıran öğretmenler görevli oldukları okullardaki öğretmenlere rehberlik yaparak, teknoloji destekli eğitim modeli olan Yeni Maarif Modeline katkı sağlamaları hedefleniyor. Eğitimi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, seminere katılan öğretmenlere teşekkür etti. 
                                    SALİH AKGÜL
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi