Yapılan tatbikatta kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, üretimde verimliliği arttırma, iş sağlığı ve güvenliği, orman deposunda yapılacak iş ve işlemler ele alındı.
Eğitime; Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Birkan Kayaalp, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ali Aslan, Şube Mühendisleri, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarımız katıldı.
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca 2024 yılı üretim sezonuna hazırlık için yaptırılan üretim tatbikatı ile eğitim başladı.
 Eğitimde iş yeri ve iş güvenliği, ağaç kesme-boylama, standardizasyon, üretim dosyası tanzimi konularında ayrıntılı bilgi verildi. 
Daha sonrada barkodlu mesaha uygulaması yapıldı. Barkod uygulaması ile üretim-satış ve imalat aşamalarında dijital takiple emvallerin daha etkin takip edilmesi hedefleniyor.
Üretim tatbikatında damga, kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, üretimde verimliliği arttırma, iş sağlığı ve güvenliği, orman deposunda yapılacak iş ve işlemler gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.                 SALİH AKGÜL
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi