İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür’ün daveti üzerine Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammet Kurulay ile Prof. Dr. Ömer Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Şeker ile Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Kırklareli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rengin Ak, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. Tülay Bakırel ile Doç. Dr. Selda Mercan ve İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Çalışır etkinlikte eğitmen olarak yer aldılar.
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel’in yakından ilgilendiği ve iki gün süren programın ev sahibi Nuri Akın Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Köşker ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Hasan Özdemir, Hakan Aka ve Günay Akbaş etkinliğin hem öncesinde hem de sağlıklı yürütülmesinde katkı verdiler.
 Eğitmenler gibi katılıcı öğretmenlerinde gönüllülük esasıyla belirlendiği eğitim program ilkin 75 kişi olarak planlanması ön görülmüştü fakat 500 civarında katılmak isteyen öğretmen başvuru yapınca imkânlar zorlanarak 100 kişi civarında yararlanıcı öğretmenin eğitime kabul edilmesine karar verildi.
Üç sınıfa bölünerek yürütülen programın sabah oturumlarında etkileşimli olarak bilgi paylaşımı yapılan sunumlar gerçekleştirildi. Öğleden sonraları ise her sınıf 6 alt gruba ayrılarak uygulama etkinliğinde proje yazma atölyesine alındı.
Temel Kavramlar, Araştırma Projesinin Bileşenleri, Kaynak Taraması ve Literatür Analizi, Araştırmanın Planlanması ve Yönetimi, Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırma başlıkları altında bilgilerin paylaşıldığı programda Eğitim Yöneticiliğini de üstlenen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uygulama oturumlarında ve grupların hazırladıklar prototip proje çalışmalarının sunumunda moderatörlük de yaptı.
 Eğitim programından yararlanan öğretmenlerin ulusal ya da uluslararası düzeyde projelerde öğrencilere danışmanlık yapabilmeleri, kendi projelerini daha nitelikli yazabilmeleri yönünde ilerleme kaydetmeleri bakımından desteklenmelerinin hedeflendiği etkinliğe daha önceden proje tecrübesi olan öğretmenlerin öncelikli olarak tercih edilmeye çalışıldı.

Bilgi ve deneyim paylaşımının da gerçekleştirildiği buluşmada öğretmenlerin farklı konularda sorularına da cevaplar verilmeye çalışıldı. Katılım Belgesi de verilen etkinlikle ilgili yapılan değerlendirmeler arasında öğretmenlerin memnun kaldıkları görüldü.
 Düşüncelerini paylaşan bazı öğretmenler, TÜBİTAK programları için proje yazma konusunda genel bilgiler edindiklerini, farklı projeleri hazırlamaya yönelik ana başlıklar ve açıklamaları daha iyi anlamaya yarar sağlandığını, bakış açılarında değişim meydana geldiğini, proje yazmanın detaylarına ilişkin bilgi edindiğini, iletişimin rahat olması ve farklı disiplinlerden değerlendirmelerin görülmesi ile sürecin daha verimli hale getirildiğini, proje hazırlama konusunda önyargılarının kırıldığını, motivasyonlarının arttığını, daha istekli hale geldiklerini, yöntem seçerken neye göre seçileceğinin daha iyi anlaşıldığını, amaç ve hedef ile iş paketi ilişkisinin daha netleştiğini, prototip yazma tecrübesi kazanıldığını, başvuru değerlendirme süreçlerin öğrenildiğini, sosyallik, yaratıcılık ve bilimsellik bakımında faydalı bilgiler edinildiğini, proje yazımını daha düzenli, eleştirel ve akıcı şekilde yazma fikrinin geliştiğini, proje hazırlama konusunda inceliklerin fark edildiğini belirttiler. Yeni eğitim etkinlileri ile ilgili beklentilerini de ifade ettiler. 
                    HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi