Yozgat Şehir Hastanesine açılan otizm merkezi, 3-6 yaş arası otizm sendromlu çocuklara ve ailelerine hizmet veriyor.
Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde geçtiğimiz aylarda kurulan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik Otizm Merkezi hizmetine devam ediyor.
Yozgat ile birlikte Orta Anadolu bölgesindeki illere hizmet veren merkezde Otizmli çocukların tedavilerinin yanında aileleriyle birlikte eğitimleri de sağlanıyor.


Yozgat Şehir Hastanesinde otizm sendromlu çocuklar konusunda hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca  açılan merkez,  Otizmli çocuklar ile ailelerine tam anlamıyla yol haritası sunulması amacıyla planlanıyor.
Merkezde, tanı koyma, tedavileri planlama ve takip işlemleri yapılıyor. 
Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Gelişim Uzmanı Şuheda Kılıç,  2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Otizm hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Şuheda Kılıç, “2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir” dedi. 
Bu konuda farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflendiğini dile getiren Kılıç açıklamasına şöyle devam etti.  
“Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi hala bilinmemekle birlikte genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerinde rolü olabileceğini göstermektedir. Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik bir eğitimdir. Her birey farklı olduğu için verilen eğitimlerde bireyin öğrenmesine, sosyalleşmesine ve iletişimine katkıda bulunacak şekilde farklı olmalıdır.”
Yozgat Şehir Hastane bünyesinde hizmete açılan Otizm Merkezi’nde, otizm şüphesi olan ya da otizm tanısı almış bireylerle etkileşim temelli erken müdahale programının uygulandığını dile getiren Kılıç, program kapsamında otizm tanısı almış çocuk ve ailesine 6 ay içerisinde toplam 350 saati geçen bir eğitim desteği uygulandığını aktardı.
Kılıç yaptığı açıklamada, “Aldığımız bir programla otizmli çocuklarımıza merkez oluşturduk. Programın adı etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı. Risk altında bulunan 0-6 yaş grubu çocuklara burada eğitim programı veriyoruz. Biraz özel eğitim programına benzer bir program ama birçok hastanede böyle benzer bir özel eğitim imkanı pek sunulmuyor. Biz burada bunu başardık. Normal bir oyun odası aslında ama ebeveyn öğretim şeklinde çocuğa oyun eşliğinde nasıl beceri kazandırılabilir? Taklit becerisi, göz kontağı seslendiğinde zaten bakmıyor otizmli çocuklar, bununla ilgili çalışma yapıyoruz.. Yanımızda ebeveyn de bulundurarak aileye de öğretmiş oluyoruz” diye konuştu.                        HABER MERKEZİ