Eğitim – Öğretim sezonunun başlaması ile birlikte özellikle üniversite öğrencileri arasında çok sık başvurulan bir fenomen var. “Otostop”. 
Otostop vasıtasıyla yapılan yolculuğun birtakım sosyolojik yansımaları bulunmaktadır. Otostop insan ilişkileri ve güven gibi kavramları barındıran sosyolojik bir eylem türüdür. Bu eylem türünü güvenlik veya toplumsal normlar açısından sakıncalı bulanlar, etik bulmayanlar, empati yeteneğini geliştirdiğini düşünenler yahut yaygınlaşarak toplumsal dayanışmaya katkı sağlaması gerektiğini düşünenler olabilir. Tüm görüşlere saygılıyım. Otostop çekme eyleminin altıda yatan sebeplere baktığımızda ise ekonomik nedenler ya da bireylerin macera arayışı içerisinde olduğunu görürüz. Peki ben bu yazıyı neden yazdım? Bir davranış bilimci olmadığım için otostop eylemi doğru ya da yanlıştır gibi sınır çizmek gayreti içerisinde değilim. Eylemin sosyolojik etkileri de uzmanlık alanıma giren bir konu değil. Yazımın amacı, yapmış olduğum gözlemler neticesinde bu eylemin yol güvenliğini tehdit eden boyutuna temas etmek. 
Bilindiği üzere üniversitemiz ve üniversiteye bağlı KYK yurtları, Kayseri iline giden şehirler arası karayolu üzerinde konumlanmaktadır. Doğal olarak nispeten hızlı akan bir trafik söz konusu. Eğer bu yolu kullanıyorsanız yurtlardan kampüse, kampüsten yurtlara veya merkeze gitmek isteyen öğrencilerin yoğun olarak otostopa başvurduklarına şahit olmuşsunuzdur. Buraya kadar problem yok, problem yanlış zamanlama ile yanlış yerlerde yapılmasında. Otostop alanı diye bir alan olmadığından ve sanıyorum duraklarda da işleyen özel halk otobüsü otoritesinin gazabına uğramak istemediğinden kendisine göre en uygun yeri gözüne kestiren arkadaşımız başlıyor el kaldırmaya. Bunu yol ortasına taşarak hatta adeta can çekişiyormuşçasına yapanlar bile mevcut. Arkadaşımızın öngöremediği husus ise el kaldırdığı noktanın sürücülerin yol güvenliği için uygun olup olmadığı. Rastgele yapılan bu eylemin trafik tıkanıklığına sebebiyet verdiğini hatta sürücünün arkadan hızla gelen trafiği ön görememesi durumunda iyi niyetlerle yapılmış bu eylemin ağır sonuçları da olabileceğini unutmamak gerekir. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde bu yol üzerinde benim bildiğim kadarıyla 2 ölümlü kaza meydana geldi. Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda özellikle yaya ve sürücülerin bu konuda gerek yol güvenliği gerek can ve mal güvenliği açısından azami dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tarafların uygun zaman ve zeminde bu eylemi gerçekleştirmelerinin kendilerinin ve kamunun yararına olacağı görüşündeyim. 
Kalın sağlıcakla…