Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabilecek.
Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği başvurularının 15 Aralık'a kadar yapılabileceğini söyledi.
HİBE BAŞVURULARI 
DEVAM EDİYOR
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Engelli ve eski Hükümlü Hibe desteği Proje Başvuruları devam ediyor. Hibe desteği için proje teklifleri 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak.
Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.
Yozgat  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), iş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 150 bin TL'ye kadar hibe desteği veriyor.
İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Engelli kişilerin Kurumun internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla proje sunacaklarını söyledi.
Yıldız,  İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10 bin TL. Kuruluş işlemleri desteği verileceğini aktardı. 
Yıldız, Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30 TL. (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15.000TL. işletme gideri deseğinin sağlanacağını kaydetti.
Yıldız,  Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90.000TL, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 110 TL.  Demirbaş desteği olduğunu belirtti.
İl Müdürü Yıldız "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Başvuru rehberlerine göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir" dedi
            HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi