Sağlık-Sen tarafından düzenlenen Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşları Ek Ödeme Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı. Bakanlık merkez teşkilatının önemli ve öncelikli sorununun “ek ödemeye yapılan yüzden 20’lik artıştan yararlanamaması” olduğu belirtilen raporda, bu soruna yönelik çözüm önerileri de sıralandı. 
Sağlık-Sen, Bakanlık merkez teşkilatının sorunlarını tespit etmek ve sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla 12 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği “Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşları Ek Ödeme Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”dan çıkan sonuçları raporlaştırdı. 
Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, genel merkezi tarafından gerçekleştirilen çalıştayda ortaya çıkan değerlendirmelerin rapor haline getirildiğini aktardı.
“Yeni Bir Düzenlemeye 
İhtiyaç Var” 
Taşra teşkilatında sağlık hizmeti sunan personel kadar sağlık hizmetinin nasıl ve hangi koşullarda verileceğini kararlaştıran idari personelin de son derece önem arz ettiği kaydedilen raporda, “Bakanlık bünyesinde görev yapan tüm personel sağlık hizmeti sunumunda aktif olarak rol almaktadır. Bu doğrultuda sabit ek ödemenin ilgili çalışanlar için de yüzde 20 artırımlı olarak ödenmesi önemli ve önceliklidir. Bununla beraber taban ek ödeme ve teşvik ödemelerinin de ilgili personel için ödenmesini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.
Raporda ayrıca, araştırmacı kadrosunda olanların da sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20’lik artıştan, taban ek ödeme ve teşvik ek ödemelerden yararlanamadığına da vurgu yapıldı. 
Sağlık-Sen hazırladığı raporu yetkililerle de paylaşacak. 
Raporda sorunlara ilişkin çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname içerisine eklenecek “209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında ödeme yapılamayan personele bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesine göre yapılan ek ödeme yüzde 20 artırımlı ödenir” hükmü olacaktır. Maddenin işlenmesi halinde merkez teşkilatı personeli ile taşra teşkilatında görev yapan personel arasındaki ücret farkının azalması sağlanacaktır. 
Çözüm hususunda izlenebilecek bir diğer yol ise; Bakanlık merkez teşkilatı personeline 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak sözleşmeli yöneticilik üzerinden kadro verilmesidir. 
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde taşra teşkilatı personeli için taban ek ödeme ve teşvik ek ödeme sistemi bulunmaktadır. Taban ödeme çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla ödenmektedir. Teşvik ek ödeme ise, personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı ve verimliliği gibi kriterlere göre hesaplanarak verilmektedir. Taban ödeme ve teşvik ek ödeme sisteminin merkez teşkilatı için de uygulanarak personelin motivasyonu artırılmalı ve hizmet verimliliğine göre teşvik ek ödeme alması sağlanmalıdır. Araştırmacı unvanıyla görev yapan personel için; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11' inci maddesine; "Araştırmacı" olarak atanmadan önceki unvanlara ve görevlerine ait zam, tazminat, ek ödeme, yan ödeme vb. ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir" hükmü eklenmelidir.           HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi