Aynı zamanda Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan üçü araştırma ve üçü şiir olmak üzere altıncı kitabını okurlarına sunan  Yurtlu, içerisinde vali Özkan'ın  şiirinin de yer aldığı eserinin  maiyyetinde görev yürüttüğü amirine takdim etmenin keyfini çıkartıyor.
Yoğun mesaisine rağmen  kıymetli vakitlerini ayırarak, şair ve yazar Hakkı Yurtlu’nun takdim ettiği “Keyf-i Kalem”e kısaca göz atan Yozgat valisi Özkan “ Emek içermenin yanı sıra bir eser ve edebiyat ürünü olan şiire verdiği öneme değinerek, teşekkürlerini ifade etti.
Yüz yirmi sekiz sayfadan oluşan, içerisinde elliyi aşkın şiir ile  otuz beşi aşkın berceste mısranın  yer aldığı ve  Yozgat'ta görev yapan mülki idare amirlerine hitaben yazılan şiirlerden, Yozgat'ın özelliklerine ve güzelliklerine, kahraman Mehmetçiğe ve İsrail zulmü altında bulunan Gazze'li masumlara  değin  şiirlerin yer aldığı eserde, tasavvufi ağırlıklı dizeler ile ebeveyne rahmet dizeleri keyifli şekilde satırlara işlendiği dikkat çekerken,  okuyucuların da şiir keyfi sunuyor.
Edebi sanatı, içeriği ve betimlemeleriyle bercestevari dizeleriyle  dikkatleri satırlara çeken şair Yurtlu, "EDB” ten türeyen edebiyatın bir alt türü olan şiire de dokunuş yaparken " Şiirin de bir edebi, bir etiği olmalı” diyerek, “Gönülde yoğrulup süzülerek dilden kağıda dökülen dizelerin edeb dairesinde; dil, kağıt klavye-kalem ile kavilleşerek edebi sanata dönüşmesine vurgu yapıyor.
Daha önce Yozgat tarihi ile ilgili üç adet monografi yayınlayan araştırmacı yazar ve şair  Yurtlu, “Hakkı’yla Şiirler”  ve  “Verda” adlı iki şiir kitabına “Keyf-i  Kalem”i de ilave ederek eserini altıya çıkardı.   HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi