Hastaneler sağlık konusunda rahatsızlığı bulunan tüm insanlara hizmet veren kurum olduğunu söyleyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan  “ Günde yaklaşık 10 bin insanın gelip gittiği, bir kamu kurumuyuz.
 Personellerimizin, hasta ve hasta yakınlarının güvenliği bizler için çok önemli. Personellerimizin, hasta ve hasta yakınlarının güvenliği bizler için çok önemli. 
Her açıdan güvenliği sağlayabilmek için toplantımızda bir sağlık tesisinde risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların önlenmesi, güvenli bir tedavi ortamının sağlanması için gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık.
Yoğun olarak ileri teknolojiyi kullanmaktayız bu sebeple bazı risklerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu risklerin olmaması için hastanemizde geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyerek  yönetici, personel, hasta ve hasta yakını açısından da büyük önem arz eden konuları ele aldık.” dedi. 
Zaman zaman yaşanan cihaz arızaları nedeniyle oluşan kesintiler ve gecikmeler halkın o kuruma olan güveni üzerine negatif etkiler oluşturduğunu söyleyen Başhekim Kozan böylesi durumlarda  Sağlık Bakanlığınca çıkartılan mevzuat dahilinde gerekli çalışmaları yapmak, planları oluşturmak ve gerekli tatbikatları yaparak afetler ve acil durumlar karşısında hazırlıklar konusunda da çalışıldığını söyledi. 
Hastaneler karmaşık organizasyonlar olup, çalışan meslek gruplarının fazla oluşu, nitelikleri yüksek birçok meslek grubunun bir arada bulunması ve buna ilaveten tesiste kullanılan altyapı ve tıbbi cihazların çeşit ve sayıca artışı, bu faktörlerle insan sağlığına hatasız hizmet sunması için varolduğunu ifade eden Başhekim Kozan, “Toplantımızda ele aldığımız konuları, hatasız olarak hastanemizde uygulayacağız” dedi.  HABER MERKEZİ 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi