Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli başkanlığında Ekim ayı  değerlendirme toplantısı gerçekleşti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam, Fahrettin Arslan, Şube Müdürleri Ferhat Fidan ve Bahattin Çelik ile Kuruluş Müdürlerinin katıldığı toplantıda kuruluşlarda devam eden çalışmalar, faaliyetler ve projeler, idari ve mali işler, mevzuat ve genel işleyiş hakkında değerlendirmeler yapıldı. 
Kuruluş Müdürleri kuruluşlarına ait çocuk, aile, kadın, şehit yakını ve gazi, engelli, yaşlı işlemlerine ait istatistiki veriler paylaştı.  Kuruluş müdürleri, paydaş kurumların düzen ve işleyişleri, hizmet alanında Yozgat için yapılması planlanan faaliyetler ve kurumlar arası dayanışma konularında istişare ve değerlendirmelerde bulundu. 
Toplantıda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen teftiş sonucu düzenlenen raporlarda düzeltici işlem istenen konular üzerinde duruldu. 
Ayrıca yaklaşan  kış mevsimi nedeniyle evsizler ve kurum bakımına ihtiyaç duyan vatandaşlar ele alınarak evsizlerin Bakanlığımızın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla misafir edileceği bildirildi. 
İl Müdürü Neşeli, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlerinden evsizlerin kaldığı misafirhanelerin ziyaret edilerek uygun sosyal hizmet modeli belirlemede acele davranılmasını istedi. 
Toplantıda, Yozgat’ta yapılacak olan sosyal hizmet çalışmalarının daha üst seviyeye ulaşması için karşılıklı neler yapılacağı tespit edilirken personelin "ilk yardım, mağdura yaklaşım, hijyen muhakkiklik, yara bakımı vb. konularda eğitime alınması karara bağlandı. 
İl Müdürü Neşeli, kuruluşlarında hizmet alan kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireylerin memnuniyeti açısından personelin verimli çalışması, işbirliği ve eşgüdüm sağlanması konularında açıklamalarda bulundu. 
Toplantıda  İl Müdürü Neşeli müdürlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.                            SALİH AKGÜL