SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, gençlerin dil seviyelerini artırmak için tüm dünyada ortak dil olarak kullanılan İngilizce kursunu her yıl düzenlemeye gayret ettiklerini söyledi. 
Uğuz,  Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürüttükleri ‘I am Sports+ Volunteer” başlıklı gönüllük projesi kapsamında 5 İtalyan gönüllü tarafından verilen İtalyanca kursunu düzenlediklerini aktardı.
İtalyanca kursuna ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getiren Uğuz, İtalyanca kursunun gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.
Uğuz, “Gençlerle iç içeyiz, gençlerle çalışıyoruz ve gençlerin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Gençlerin en önemli problemleri arasında işsizliğin olduğunun farkındayız. Fakat gençlerin kolayca iş bulabilmesi içinde kendilerini geliştirmeleri özelliklede yabancı dil öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü küresel ve dijital bir çağda yaşıyoruz. 21. Yüzyılda işverenlerin gençlerden beklentileri de değişti. Artık bir hatta birkaç yabancı dil bilen gençler daha kolay iş bulabiliyor. 
Yaşadığımız dünyanın hızla değişmesi ve gelişmesiyle birlikte, iş olanakları artık ülkemizle sınırlı kalmayıp, dünyanın farklı yerlerine uzanmaktadır. Bunun sonucu olarak, yabancı dil bilen bir birey,  farklı ülke ve sektörlerde kendisine rahatlıkla istihdam sağlayabilir. Bu olanaklardan yararlanmak isteyen kişilerin mezun oldukları bölüm ve okulların yanı sıra sahip olduğu dil yeterlilikleri de artık oldukça belirleyici bir  hal almıştır.
Farklı bir yabancı dil öğrenmek demek yeni bir insan ile tanışmak demektir. Birbirinden bağımsız hiçbir ilişik bulunmayan toplumlar birbirlerini ortak diller sayesinde tanıyabilirler. Yeni bir dil öğrenimi o dilin ve kültürün tüm bilgilerini de kişilere katar. Kültürleri anlamak dünyaya farklı bakabilmek için en önemli unsurdur. Kültürleri anlamanın yolu da dil öğreniminden geçmektedir. Dil bilmeksizin bir kültürü yakından tanıyabilmek mümkün değildir. Yabancı dil sayesinde o dilin kitaplarını, tarihini ve her türlü özelliği ile tercümeye gerek kalmadan tanışabiliriz.
İtalyanca kurumuz ile katılımcılara; konuştukları kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilme, İtalyancada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemekteyiz. İtalyanca kursumuz haftada iki gün olmak üzere haftada 6 saat olarak ana dili İtalyanca olan İtalyan gönüllülerimiz tarafından verilmektedir. 
SORGED olarak gençlerin yanında olmaya ve onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”  dedi.                          SEVİLAY KAYAASLAN