MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef,  stokçuluğun önüne geçilmesine yönelik bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.
Milletvekili Sedef,  “Stokçuluk ülkemizde ve dünya genelinde ciddi bir sorun hâline gelmiştir. Bu sorun, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına, fiyatların gereksiz yere yükselmesine neden olmaktadır. Stokçuluk, mal veya hizmetlerin talep artışı beklentisiyle depolanması ve daha sonra yüksek fiyatlarla satılması anlamına gelmektedir. Bu durumda tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere erişimi kısıtlanırken fiyatlar da fahiş seviyelere çıkmaktadır. Özellikle, salgın ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda stokçuluk daha da yaygın hâle gelmektedir. Görüştüğümüz bu düzenlemeyle stokçuluğun engellenmesi için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Bu vesileyle, ilgili bakanlık yetkilileri tarafından yapılan denetimler sıkılaştırılmalı ve stokçulara göz açtırılmamalıdır. Bunun yanı sıra, tüketici bilincinin artırılması da stokçuluğun engellenmesinde etkili bir yöntemdir. Tüketicilerin haklarını bilmeleri ve fahiş fiyat uygulayan işletmeleri ilgili kurumlara bildirmeleri de önemlidir. Bu konuda medya ve sivil toplum kuruluşları da daha aktif görev almalıdır. Bilgilendirme kampanyaları sıklıkla düzenlenmeli, tüketicilerin şikâyetlerini iletebildikleri mekanizmalar daha aktif çalıştırılmalıdır. Yerel üretimin desteklenmesi de stokçuluğun engellenmesinde önemli bir faktördür. Ülkemizin kendi kaynaklarını kullanarak üretim yapması, dışa bağımlılığı azaltacak ve piyasa arzının artmasını sağlayacaktır, bu da fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olacaktır. Yaşadığımız pandemi ve asrın felaketi olan 6 Şubat depremi sonrasında acımıza ortak olmak ve yaralarımızı sarmak için çaba sarf etmek yerine bu durumu fırsata çevirenlere karşı devletimiz sert yüzünü göstermelidir. Stokçuluk toplumun genel refahını olumsuz etkileyen bir sorundur. Bu sorunu çözmek için yediden yetmişe toplumun bütün bireyleri üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir” dedi.                    SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi