Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla  Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Medine Çopur Doğrusöz'ün yürütücülüğünü yaptığı 'Mürdümük de Kuraklık Stresinin Olumsuz Etkilerini Azaltmada Manyetik Alan Uygulamalarının Rolü’  başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında mürdümük tohumlarına zayıf manyetik alan uygulamalarının normal yetiştirme koşullarında biyokimyasal ve enzim aktivitelerini iyileştirilebilmesi; kuraklık stresinde oluşacak hasarın yine manyetik alan tedavisi ile giderilebileceği hipotezi üzerinde duruldu.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla  Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Medine Çopur Doğrusöz'ü tebrik ederek başarı temennisinde bulundu.               HABER MERKEZİ 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi