Göletler ve Su Ürünleri Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir, İl Genel Meclisinin 388 sayılı kararıyla havale edilen konu hakkında yapılan araştırmaları raporladı. Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nın su tutulmaya başlandığı 2011 yılından itibaren su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı kapsamına alındığı belirtildi.
Barajın özellikleri arasında Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 1998 yılında inşaatına başlanılan, 2014 yılında su ürünleri yetiştiriciliği kapsamına alınan, 103 metre yüksekliğinde, 1.310 Hm3 göl hacimli, 4450 Ha Max göl alanına sahip olduğu ve sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı olarak kullanıldığı vurgulandı.
Ayrıca, barajın sulama alanı olarak Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum illeri ve Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon, Geldingen ovalarını suladığı ve 653 bin 230 dekarlık alanın sulanabileceği, tahmini enerji üretiminin 50 milyon kilovat saat olduğu ifade edildi.
Su ürünleri yetiştiriciliği kapasitesi olarak baraj göl aynasında  3 bin ton yetiştiricilik yapılabileceği, ileri zamanlarda bu miktarın artabileceği vurgulayan Göletler ve Su Ürünleri Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir” Yapılan incelemeler neticesinde; Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek barajı Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce 1998 yılında inşaatına başlanıldığı, 2011 yılında su tutulmaya, 2014 yılında su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı kapsamına alınmıştır. Baraj havzasının Çekerek ilçesine ait 4 köyün tamamı ve 8 köyün de bir kısım arazileri üzerinde olduğu, Çekerek çayı üzerinde kurulu sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı olarak 103 metre yüksekliğinde, 1.310 Hm3 göl hacimli, 4450 Ha Max göl alanı, 1392 Ha min göl alanı, Max su kotu 858 m, minimum işletme kotu 820 ve 5123 km2 yağış alanına sahip kil çekirdekli kaya dolgu bir barajdır. Sulama alanı olarak Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum ili ve Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon, Geldingen ovalarıdır. Sulanacak Max Alan (Ha): 653 bin 230 dekar, tahmini Enerji üretimi 50 milyon kilovat saat olup, ülke sıralamasında 10. sırada bulunan bir barajımızdır. Sulama kanallarının yapılmasını müteakip yukarıda belirtilen alanlarda Yumrulu bitkiler (Soğan Patates). Yem Bitkileri (Yonca, Korunga Mısır Silajı, Tritikale vs) ekimleri sonucu yapılacak sulamada birim alanda verim artışı ile yöre çiftçisine ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu arada göç önlenecek yerinde istihdam sağlanacaktır. Su Ürünleri Yetiştiricilik kapasitesi yüzey alan itibari ile baraj göl aynasında henüz 3.000 ton/yıl yetiştiricilik yapılması için etütler neticesinde üretim alanları belirlenmiştir. İleri zamanlarda barajda besin zincirinin ve suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin stabil hale gelmesine müteakip bu miktar oldukça yüksek olarak artabilecektir. 
11 adet kafeste Alabalık işletmesi mevcut olup, yıllık üretim kapasiteleri 1.380 ton/yıldır. Yıllık 1.000 tonun çok üzerinde alabalık üretimi olmaktadır. Su ürünleri kapsamında Gümüş 115.000 kg, Sazan 37.000 kg, Alabalık 2.000 kg, Kerevit 10.000 kg ve Şiraz 32.000 kg olarak balık türleri avlanmaktadır. 
Yetiştirilen alabalıklar ile avlanan gümüş balıkları ilimiz Sarıkaya ilçesinde bulunan su ürünleri tesisinde işlenerek Avrupa ülkelerine pazarlanmaktadır. (Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Portekiz. İtalya ve Yunanistan) Avlanan sazan türleri ise orta doğu (Arap) ülkelerine soğutulmuş olarak pazarlandığı gerek yerinde yapılan ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” dedi
                            haber merkezi 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi