Memur-Sen İl Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Ekrem Bozok, Başkan Yardımcısı Osman Bozkurt, Bem Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Şaşmaz, Büro Memur-Sen Şube Başkan Yardımcısı Abidin Eraslan v sendika üyeleri katıldı.
Basın açıklamasında konuşan Enerji Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Osman Bozkurt, “Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz” dedi.
Yüksek enflasyonla beraber toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesinin kendilerini zorlu bir sürece koyduğunu belirten Bozkurt, son 20 yıllık süreçte sendikal örgütlenme alanında atılan tüm olumlu adımların geri alındığını ifade ederek toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmadığını söyledi.
SERVİS HİZMETİ 
TASARRUF TEDBİRLERİNE
KONU EDİLEMEZ
Anayasa Mahkemesi tarafından mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildiğini, kamu görevlilerinden aylık 345 TL kesinti yapıldığını dile getiren Bozkurt, "Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden, toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz” dedi.
RAYİÇ BEDEL KONUSU 
TAM BİR MUHAMMADIR
Şube Başkan Yardımcısı Bozkurt, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Koruyucu giyim kazanımımız, 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Madde hükmü 'Kime verileceğine, nasıl verileceğine, ne zaman verileceğine, nasıl muhafaza edileceğine ilişkin usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir.' şeklinde açık ve net olmasına rağmen, bu kazanımımız, bugün ne oldu da önce maliye bürokrasisi tarafından yazıyla daha sonra da genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor. Tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin bir an önce kaldırılıp kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz. Toplu sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamaz iken bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da ödenmemesi talimatlandırılıyor. Biz diyoruz ki; angarya olmasın, akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin, parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin. Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır.
PERSONEL İYİLEŞME BEKLİYOR
Vatandaşlara yüzde 25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında lojman kiralarına yüzde 25 zam yapıldı. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir. Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada, devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor. Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor.
BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK 
ORTAYA ÇIKTI
Diğer taraftan kamu İşveren tarafından söz verilen ve Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan; birinci dereceye 3600 ek gösterge konusu hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü, emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsizlik ortaya çıktı. Görev aylığı–emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve emekli kamu görevlilerimiz için 1. Dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. Tazminat Yansıtma Oranları ve Ek göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor, sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz”
TALEPLERİ SIRALADI
Akkuş’un açıklamasının sonunda taleplerini şu şekilde sıraladı;
"Toplu sözleşme ikramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini, Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını, Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini, Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını, 1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini, Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini, Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını, Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz”
                        SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi