Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında bulunan Yozgat’ta yerli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce ‘yerli buğday yerli üretim’ sloganıyla yerli buğday tohumlukları çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla buğday çeşit demonstrasyon ekimleri gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda 6 İlçeye bağlı 22 Köyde 9 kuruluşa ait 28 Çeşit buğday ekimi İl ve İlçe Müdürleri ve teknik personellerin kontrolünde yapıldı.
İl  Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya Merkez’e bağlı Topaç köylerinde yapılan ekimlere  teknik personellerle birlikte katıldı. 
İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ta yerli ürün ekiminin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Çiftçilerle birlikte ekim yapan İl Müdürü Özkaya, “Bakanlığımızın asli görevlerinden biriside yeni tohumluk çeşitleri geliştirerek bunları çiftçilerimize tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu kapsamda 2023 yılında Bakanlığımız araştırma enstitüleriyle ortak ekimler yaparak dekara verimi artırmak için değişik ürün gruplarından 70 adet deneme demonstrasyon yaptık. 2024 üretim sezonunda da bu çalışmalara devam ediyoruz” dedi.
Geçmiş yıllarda Yozgat genelinde Ekim başında yağan yağışla toprağın yumuşadığını ve toprak işlenerek ekime hazır hale getirildiğini aktaran İl Müdürü Özkaya,  toprak tavında ekim yapılmasına karşın, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak ekim zamanının Kasım ayına kaydığına dikkat çekti. 
İl Müdürü Özkaya, “Buğday ve arpayı çok erken ekmek veya çok geç ekmek zirai açıdan çok doğru bir ekim şekli değildir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz çiftçilerimize tavsiyemiz ekim zamanını değişen iklim şartlarını dikkate alarak toprağın, hava sıcaklığının, yağışın ve kendi özel durumlarına göre ekim zamanını ayarlamalarıdır. 
Merkez’e bağlı Topaç köyünde önder çiftçimiz ve muhtarımız İsmail Can ile birlikte ekim yaptık. Bakanlığımıza bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yeni geliştirilmiş olan Erbaş, Balkır ve Aytenabla çeşitleriyle Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Selçuklu çeşitlerinin ekimlerini gerçekleştirdik.
Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)'ne üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 28 değişik buğday çeşidi, 6 İlçemize bağlı 22 köydeki 28 önder çiftçimizle birlikte ekildi.
Bu çeşitler; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; İkizce96, Aytenabla, Selamibey, Çavuş, Demirhan, Şanlı, Kürşad, Eminbey, Vehbibey, Balkır, Erbaş ve Mete06 çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Taner, Selçuklu, Avşar, Türköz, Sırçalı, Yavuz, Tuğra, Buhara çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Nacibey ve Dumlupınar çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Altuğ, Acar ve Durusa çeşitleri ile TSÜAB’a üye Özel tohum firmaları tarafından geliştirilen Köksalan, Emek, Zirve, Enerji, Enduro, Ziraat ve Huntaş59 çeşitleridir.
Çiftçilerimize bu yerli ve milli çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olan yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz İl ve İlçe Müdürlümüze başvurabilirler” diye konuştu.      REŞİT ÜNAL

Editör: Hakimiyet Gazetesi