‘Sorgun İlçesine Bağlı 
Köylere Yatırım Ödeneği 
Yeniden Düzenlendi’
Sorgun İlçesi'nde köprü ve menfez yapım projesi için ayrılan 800 milyon liralık ödenek, İl Genel Meclisi'nin ikinci birleşim toplantısında iptal edildi. Yerine aynı ilçeye bağlı köylerin kilitli parke yapım projesi için kullanılması kararı alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.
Komisyon Başkanı Dursun Tuncer, raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Sorgun ilçesine bağlı köylerin köprü ve menfez yapım projesi için ayrılan 800 milyon liralık ödeneğin iptal edilmesi ve yerine kilitli parke yapım projesi için kullanılmasının uygun görüldüğünü belirtti. Bu ödenek tahsis değişikliği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi (a) fıkrası uyarınca yapıldı.
‘Kadışehri İlçesine Bağlı 
Köylerde İçme Suyu 
İyileştirme Çalışmaları 
Devam Ediyor’
Kadışehri İlçesi'ne bağlı köylerde içme suyu şebeke hatları ve depoları ile ilgili çalışmalar hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, İl Genel Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.
Komisyon Başkanı Abdulbaki Karataş, raporda yer alan bilgilere göre, Yelten köyüne ayrılan ödenekle 50 metreküplük 1 adet içme suyu deposu yapımının devam ettiğini ve yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca, Kabalı köyünde içme suyu sondaj çalışmalarının tamamlandığını ve ilçeye bağlı muhtelif köylerde içme suyu çeşmeleri ve borularının yapıldığını belirtti.
‘Kadışehri İlçesinde 
Altyapı Projeleri Hızla İlerliyor’
Kadışehri İlçesi'nde yapılan ve devam eden altyapı projeleri hakkında Spor ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, İl Genel Meclisi'nde kabul edildi.
Rapora göre, Kadışehri ilçesine bağlı köylerde köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım ve onarımları hızla ilerliyor. İl Genel Meclisi üyeleri, bu projelerin genel durumu hakkında yapılan sunumu dikkatle dinledi ve raporu oybirliği ile onayladı. SALİH AKGÜL