Başlangıçta katılımcı kontenjanı 30 kişi ile sınırlı tutulmasına karşın etkinlik anında mevcut imkan ve kapasite olabildiğince iyi değerlendirilmeye çalışılarak daha fazla sayıda öğrencinin yararlanmasına fırsat verilmeye çalışılan eğitimin Koordinatörlüğünü KBÜ-TTO Koordönatörü Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı yaptı. Etkinlikte Koordinatörle birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, KBÜ’den Doç. Dr. Muhammet Tahir Güneşer, Dr. Öğr. Üyesi Cihat Şeker, Öğr. Gör. Bahadır Furkan Kınacı, Müh. Yılmaz Olcay ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koca eğitmen olarak yer aldılar.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş’ın da ziyaret edip selamlama konuşması yaptığı etkinliğin ilk günü sabahı bilgi paylaşımı içerikli sunumlarla başlayan ve üç gün süren eğitim etkinliğinde etkileşimli ve uygulama ağırlıklı faaliyetlere yer verildi.

Sorularına cevap bulan ve eğitimden yararlanan öğrenciler faydalı bir programa katılmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler. Modern toplumda ve günümüzde araştırma faaliyetlerinin ve akademik çalışmaların temeli olarak görülen proje tabanlı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması, nitelikli araştırmacı ve personel yetiştirilmesi, ürün odaklı aktivitelerin çoğaltılması, yeni fikir ve fayda üretilmesi bakımlarından ülkemizde önemli bir ihtiyacın giderilmesine dönük çalışmalardan olan eğitim etkinliklerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi üniversiteli öğrencilerin gelişimine katkısının yüksek olduğu genel bir kanaat olarak akademisyenler ve katılımcılar tarafından vurgulandı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası da verildi.

Editör: Hakimiyet Gazetesi