Ekonomide yol haritası olacak 12’nci Kalkınma Programı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Planının, ’İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi’, ’Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim’, ’Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum’, ’Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre’ ve ’Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim’ olmak üzere beş ana eksenden oluştuğu belirtildi. 
5 yıllık, 12’nci Kalkınma Planı’nın, ’İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi’, ’Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim’, ’Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum’, ’Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre’ ve ’Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim’ olmak üzere beş ana eksenden oluştuğu belirtildi. 
Planda; “2028 yılında fiziksel parayla birlikte kullanıma sunulacak olan dijital Türk lirası tüm ekonomik, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla geliştirilerek tedavüldeki tek para haline gelecek” ifadeleri yer aldı.
Planın hayata geçirilmesiyle gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi, 2028 yılında kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması, satın alma gücü paritesi (SAGP) cinsinden kişi başına milli gelirin de 58 bin doları aşması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On İkinci Kalkınma Planı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtıldı. Planın, “2053 yılında Türkiye” başlığı altında şunlar sıralandı:
İLK 10 EKONOMİ
Türkiye ekonomisinin üst gelir grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği ve yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştirerek 2053 yılında ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise ilk 5 ekonomi arasında yer alması hedeflenmektedir.
2053 yılında dijital dönüşümde öncü, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun, rekabetçi ve verimli üretim yapan imalat sanayiimizin yüksek teknolojili üretim ve ihracatta OECD ortalamalarının üzerine çıkması hedeflenmektedir. Dönem sonunda imalat sanayiinin GSYH içindeki payının yüzde 30’u aşarak, imalat sanayii üretimi açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alınması, yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayii ihracatında yüzde 3 civarında olan payının dönem sonunda yüzde 17’ye yükseltilmesi, savunma sanayii ihracatında ise ilk 5 ülke arasında yer alan güçlü ve nitelikli üretim kapasitesine sahip bir ülke olunması amaçlanmaktadır.
HEDEF 5 MARKA
Yüksek katma değerli üretim yapısının sağlanmasının yanı sıra markalaşmanın desteklenerek dünyanın en değerli 100 markası arasında en az 5 markaya sahip olunması hedeflenmektedir. İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında ülkemizin 2053 yılında ilk 20 ülke arasına girmesi hedeflenmektedir. Önümüzdeki otuz yıllık dönemde, yoksulluğun tamamen ortadan kalkması, gelişmiş ülke refahının yurt sathına adil ve dengeli bir biçimde yayılarak Gini katsayısının 0,30 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.”
Planda; “2028 yılında fiziksel parayla birlikte kullanıma sunulacak olan dijital Türk lirası tüm ekonomik, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla geliştirilerek tedavüldeki tek para haline gelecek, finans sektörü, 2053’e giden süreçte teknoloji ihraç eder konumda olacaktır” ifadeleri yer aldı.              HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi