Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen programa Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Müşteba Binici Sivas Veteriner Hekimler Odası Ahmet Koçak,Kayseri Veteriner Hekimler Odası Akgün Ergül, Amasya Veteriner Hekimler Odası, Ankara Veteriner Hekimler Odası ,Nevşehir Veteriner Hekimler Odası, Çorum Veteriner Hekimler Odası, Samsun Veteriner Hekimler Odası ve Volkan Lale’nin ailesi katıldı.
Sağlık hizmeti verirken sık sık şiddete ve baskılara uğradıklarını dile getiren Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık”  Veteriner hekimlik, bir kamusal sağlık hizmetidir. Sağlık kavramının vazgeçilmez bir parçası olan veteriner hekimlerin görev alanı sadece hayvan sağlığı ve refahına yönelik faaliyetlerle sınırlı değildir.  Veteriner hekimler çevrenin korunmasında, hayvanlardan insana geçen zoonotik hastalıkların önlenmesinde ve sağlıklı hayvansal gıdaya ulaşmada her aşamada sorumlu ve yetkili, halk sağlığı adına kamu hizmeti veren bir mesleğin temsilcileridir.  
Veteriner hekimlik, çalışma alanları yönüyle son derece zor, zahmetli, riskli ve stresi yüksek bir meslektir. Veteriner hekimler bu zorlu fiziksel ve zihinsel şartlara rağmen özveriyle görevlerini yapmaktadırlar.
VETERİNER HEKİMLERİ 
SIK SIK ŞİDDETE MARUZ 
KALIYOR 
Genel sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık “Zoonotik hastalıkların insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alındığında veteriner hekimliğin önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Zoonotik hastalıklar ve çevrenin etkileşim içinde olması ve artan küreselleşme, tüm dünyada beşeri hekimlerin veteriner hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışmasını ve ortak eylem planları oluşturmalarını bir zorunluluk haline getirmiş, "Tek Sağlık" yaklaşımı ile değerlendirilen bu durum sağlıklı insan, sağlıklı hayvan ve sağlıklı çevrenin birbirlerinden ayrılamayacak bir bütün olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Veteriner hekimlerin mesleğini uygularken hayvanlarla teması kadar ve belki de daha fazla olarak insanlarla doğrudan teması kaçınılmaz bir durumdur. Veteriner hekimler hastasının bulunduğu ahır, ağıl, kümes gibi hayvan barınaklarına giderek, hijyen koşullarından uzak havasız ve soğuk ortamlarda hizmet vermektedir. Veteriner hekimler hem hayvanların muayenesi sırasında hayvan sahiplerinden hem de hayvansal gıda ürünlerinin muayenesi sırasında işletme sahipleri tarafından şiddete uğramaktadır. Sağlık hizmeti veren veteriner hekimler bu görevleri sırasında şehir merkezlerinde ve taşrada, tedavi ve aşılama çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, özellikle et olmak üzere hayvansal gıdaların muayenesini yaparken gıda üreten işletmelerde, veteriner klinik ve polikliniklerinde, hayvan hastanelerinde, belediyelerde sağlık hizmeti verirken sık sık şiddete ve baskılara uğramaktadırlar. Bunun bir sonucu olarak insan, hayvan ve çevre sağlığı adına özveri ile sağlık hizmetini yürütmeye çalışan veteriner hekimlerimize karşı giderek artan bir şiddet tablosu maalesef karşımıza çıkmaktadır “ dedi.
VETERİNER HEKİM VOLKAN 
LALE’NİN ACISINI HALA 
DERİNDEN HİSSEDİYORUZ
Genel sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık “ Kamu adına hayvansal gıda denetimi yapan veteriner hekimler halk sağlığına zararlı, imhası ya da şartlı tüketimi gerektiren durumlarda şiddete maruz kalmaktadır.  Bu durum aynı zamanda halk sağlığına yapılan bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirme vb. tüm konularda ve sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler unutulmuş ve adeta dışlanmıştır. Bu konuda bir an önce düzenleme yapılmasını ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bir kez daha talep ediyoruz. Sorgun'da 25 Nisan 2022 tarihinde görevi başında katledilen meslek şehidimiz Veteriner Hekim Volkan Lale’nin acısını hala derinden hissediyoruz. Burada kamu hizmeti sunan veteriner hekimleri sağlık çalışanı olarak görmeyen yöneticilerimizin de sorumluluğu olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyor, bu bir yıl içinde hiçbir yasal düzenleme yapılmamış olmasını ve yöneticilerimizin veteriner hekimleri görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. 
İnsan, hayvan ve çevre sağlığı için aynı özveriyle görevimizi yapmaya devam edecek, veteriner hekimlere karşı sergilenen her türlü şiddete ve yok sayılmaya karşı mücadelemizi ise daha da artan bir kararlılıkla sürdüreceğiz“ şeklinde konuştu.          SALİH AKGÜL 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi