Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tolga Hayıt’ın “Alt Yürütücü” olarak yer aldığı Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında yapılan işbirliği çerçevesinde açılan “1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı” kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sonucunda “Buğdayda Kara Pas Hastalığının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Yapay Zekaya Dayalı Olarak Belirlenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırmacılarından Dr. Nilüfer Akci’nin “Yürütücü” olarak yer aldığı projede Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tolga Hayıt “Alt Yürütücü” olarak yer aldı. Proje, yaklaşık 724.000,00 TL bütçe ile desteklenmeye değer görüldü.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK “1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı" kapsamında projesi kabul edilen Dr. Öğr. Üyesi Tolga Hayıt’ı  tebrik ederek şunları söyledi: “TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alan Üniversitemiz akademisyenlerinin sayısının her geçen gün artmasından mutluluk duyuyorum. TÜBİTAK üniversitelerde araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine önemli  katkıda bulunuyor. TÜBİTAK projeleri üretkenliğin bir göstergesidir. AR-GE çalışmaları yürütüp, projeler üreterek, yeni bilimsel çalışmalar ortaya koyan ve Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını daha ileriye taşıyan Öğretim Üyemizi ve diğer akademisyenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Editör: Hakimiyet Gazetesi