Eğitimde STEM uygulamalarının farklı yönleriyle ele alındığı “4th International STEM Education Conference” ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenen “IV. Uluslararası Öğretmenler Konferansı” 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Akademisyenlerin, öğretmenlerin ve eğitimin farklı sektörlerden paydaşlarının buluşma noktası haline gelen ve gelenekselleşen “Uluslararası Öğretmenler Konferansı”, örnek eğitim materyallerinin paylaşımına imkân sağlayan bir platform olarak ilgi çekiyor.
Toplantıda formal, informal ve non-formal ortamlarda kullanılabilecek tüm etkinliklerin paylaşılmasına fırsat tanınıyor. Akademik çalışmaların yanı sıra proje deneyimleri ve yenilikçi yaklaşımlar ile yeni düşüncelerin tartışılması açısından da nitelikli bir ambiyansa sahip olan toplantının katılımcılarda sinerji doğurduğu ve Türkiye’de eğitim alanında STEM uygulamaları başta olmak üzere mevcut ekosistemin gelişime katkı verdiği de gözleniyor.
Yoğun bir içerikle gerçekleştirilen ve iki gün süren konferans kapsamında paralel oturumlar şeklinde yürütülen etkinliklerde sözlü sunumlar, çalıştaylar, gösteri ve sergilere yer verildi. Yeni işbirlikleri ve tanışma ortamları oluşturuldu.
Geri planında özveriyle çalışan bir ekibin olduğu bilinen konferansın sürekliliği için Hacettepe Universitsi’nden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ve Aksaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hasan Özcan öncülük ediyorlar.
 Konferansın sonunda yapılan değerlendirme toplantısında Doç. Dr. Hasan Özcan yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi ve zenginleştirerek devam ettirmek için neler yapmaya çalıştıklarını katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ise bu toplantıyla küçük ekipler oluşturularak yeni projeler başlatılmasının önemine değindi ve önerilerde bulundu.
Katılımcılar da değerlendirmelerde bulundu ve düşüncelerini paylaştılar. Toplantıda “Proje Fikri Geliştirme Atölyesi” gerçekleştirerek ve “Kırsaldaki Okullar için STEM Uygulamaları Üzerine Düşünceler” başlıklı bir sözlü sunum yaparak yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata da yaptığı değerlendirmede, bu konferansın bir okul niteliğinde olduğunu yeni ve yenilikçi yanlarının güçlü olduğunu, ilham veren ve düşünceleri tetikleyen yönleriyle çok değerli bir buluşma platformu olduğunu ifade ederek başta Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ve Doç. Dr. Hasan Özcan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
 Türk dünyası başta olmak üzere yurtdışından ve yurt içinden geniş yelpazeden akademisyenlerle öğretmenlerin bir araya gelebildikleri, karşılıklı olarak kendilerini ve düşüncelerini çok rahat ifade edebildikleri, samimi bir atmosferin ortaya çıktığı böylesi konferansların çok yerinde ve faydalı olduğunun altı çizilerek bu tür etkinliklerin çoğaltılarak devam ettirilmesinin gerekliliği de vurgulandı.
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi