MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan 31 Mart yerel seçim beyannamesini değerlendirdi.
Halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak benimsemiş, özümsemiş ve kendine şiar edinmiş Ülkücü Hareketin vefakar, cefakar evlatları omuz omuza hedefine ulaşacağının altını çizen İl Başkanı Irgatoğlu,  'Yeni 'Tehditler ve Türkiye’nin Bekası', 'Üretken Belediyecilik Vizyonu' ve ' Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler' ana temalarıyla seçim sürecini yürüteceklerini kaydetti.
Seçim beyannamesine göre MHP, 3 ana tema, 9 ilke ve Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına ithafen 100 madde ile seçime gireceğinin altını çizen İl Başkanı Irgatoğlu, “Lider Ülke Türkiye” ülküsüyle durmaksızın ilerleyen, ülkesi ve milleti için çalışma azmini nimet, çabayı ise ibadet telakki eden Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Cumhuriyet’in 100. yılında tarihin ve talihin üzerimize yüklediği inkâr edilemez sorumluluğu yerine getirmek yegâne arzuları olduğunu aktardı. 
MHP Genel Merkezi tarafından belirlenen seçim beyannamesine ilişkin bilgi veren Irgatoğlu,  "Yeni Tehditler ve Türkiye’nin Bekası"nın birinci tema olarak ele alındığını aktardı. Irgatoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı tüm hadsiz teşebbüsler karşısında kararlılıkla durmaya, "Genelden Yerele Güçlü Duruşun" ülkemiz ve milletimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışan gayrı milli emel sahiplerine en büyük cevap olacağının bilinciyle hareket etmeye devam edecektir" dedi.
MHP İl Başkanı Irgatoğlu, seçim beyannamesinde ikinci tema olarak "Üretken Belediyecilik Vizyonu" belirlendiğine vurgu yaparak, , "Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır. Bu bakımdan, herhangi bir vatandaşımıza ayrıcalık tanınması da ayrımcılık uygulanması da kabul edilemez. Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir" açıklamasını yaptı.
"Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler"  üçüncü ana tema olduğunu belirten Irgatoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisine göre, güçlü ve dirençli şehirler kurmak bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Bu ehemmiyetin şuuruyla hareket ederek Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ülkemizde deprem riskinin yanında, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler, başta insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmektedir.  Konut stokundan, altyapı ve trafik düzenlemelerine kadar tüm ekolojik ve yeşil şehir altyapısının yeniden ele alınması zaruridir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan MHP genel merkezi tarafından belirlenen   9 ilkenin başlığı ise şöyle:
"Üretken Belediyecilik ve Yerel Ekonomi, Üretken Belediyecilik ve Dirençli Şehirler, Üretken Belediyecilik ve Kadın, Aile, Çocuk, Üretken Belediyecilik ve Emekliler/Yaşlılar, Üretken Belediyecilik ve Altyapı, Ulaşım, Çevre, Enerji, Üretken Belediyecilik ve Akıllı Dijital Şehirler, Üretken Belediyecilik ve Güvenli, Yaşanabilir Şehirler, Üretken Belediyecilik ve Sosyal Destekler, Üretken Belediyecilik ve Katılım."            ÇETİN MERMERTAŞ

Editör: Hakimiyet Gazetesi