Yozgat'ın siyaseti kadar bürokrasisi de sıkıntılı...
Temelinde siyaset odaklı...
'Bizim'dir.
'Biz'dendir...
Anlayışıyla dizayn edilen bürokrasi günümüz sistemini işler hale getirdi.
İş yapıyor gibi görünüp.
İş yapmamak...
*
Bürokratik açıdan yaz dönemi hareketlidir.
Tatil falan değil ha.
Tayin/atama filan.
*
Bu yaz da hareketli olacak.
*
Hareketliliğin Yozgat'a bereket getirmesi.
Yozgat'a katkı sağlaması.
Yozgat'a bir şeyler katması lazım.
*
Geçmişte olduğu gibi.
‘Bizden olsunda kim olursa olsun..’ mantığıyla bakılacak.
Mevcut bürokratik yapı yeterli.
*
‘Bizden olsun’ diyerek bu noktaya gelmedik mi?
Liyakatın.
Bilginin.
İlmin.
Tecrübenin.
Ehlin olmadığı yerde.
Beklentiler gerçekleşebilir mi?
*
İş ‘bizden olsun’a geldi mi?
Herkes ‘taraf’ olmak adına.
Paylaşım içerisine girip.
Yön tayin ediyor.
*
Kişilere ‘bel’ bağlayıp.
Kurumsal düşünülmediğinden.
Aynı konuları yıllardır konuşuyoruz.
*
Kişilerin gidici.
Kurumların kalıcı olduğunu benimseyemedik.
Kavrayamadık.
Algılayamadık.
*
Güce dayalı hareket. 
Başınıza iş açmıyor mu?. 
Kutuplaşmayı. 
Gruplaşmayı. 
Ayrışmayı. 
Kindarlaşmayı. 
Düşmanlığı doğurmuyor mu?. 
Aynı masa etrafında. 
‘Taraf’ zihniyetiyle. 
Ötekileşmeyi getirmiyor mu?. 
Bu noktaya gelmedik mi?

Makama olan ‘menfaat’ bakışı.
Bugün gerçekliğini gözler önüne seriyor.
Makamın peşinden koşanlar.
Siyasetçiler üzerinden ‘prim’ yapmaya çalışıyor.
İyi mi?
*
Dünden ders alıp.
Hataları kapatmak yerine.
Yenilerini ekliyoruz.
*
‘Taraf’ olma adına
Menfaat uğruna.
Çıkar beklentisiyle.
Yandaş kalıp.
Yalaka davranışlar.
Kimseye yarar getirmiyor.
Kişisel bakıp.
Kurumsalı düşünmediğimiz sürece.
Bir adım öteye gidemeyeceğimiz.
Artık algılanmalı.
*
Anlatabildim mi?