Çekerek ilçesinde faaliyet gösteren Toplum Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra bağlı 10 sağlık evi incelendi. Köylerdeki sağlık evlerinin personel durumu, nüfus, uzaklık ve bakım ihtiyaçları detaylı bir şekilde raporlandı.
Sarıköy, Bayındırhüyük, Bazlambaç, Gökdere, Özükavak ve Beyyurdu gibi köylerdeki sağlık evlerinin yanı sıra Çekerek Aile Sağlık Merkezi'nin durumu ele alındı. Nüfus, aile hekimliği uygulaması, lojman durumu ve yapılan incelemelerden elde edilen diğer bilgiler detaylı bir şekilde paylaşıldı.
Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı Mustafa Gezer “İl Genel Meclisinin 07 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu birleşim toplantısında, İl Genel Meclisinin 387 sayılı kararıyla havale edilen ve konusu; Çekerek ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ile ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinin genel durumları hakkında gerekli inceleme yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge komisyonumuza havale edilmiştir. 
Komisyonumuz 11, 12, 13, 14 ve 15 Aralık 2023 tarihlerinde Mustafa Gezer Başkanlığında, Başkan vekili Şakir Taşdemir ve üyeler Bekir Bozkurt, Cevdet Aslan ve Alper Terzi'nin hazır bulunmasıyla gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde; Çekerek ilçesi Toplum Sağlığı Merkezinde bir Doktor, bir ayniyat saymanı, bir Tıbbi sekreter, beş Ebe, bir Hemşire, bir sağlık memuru, bir çevre sağlığı teknisyeni, bir şoför ve iki hizmetli ile hükümet konağı 2. katında vatandaşlara hizmet vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 10 adet Sağlık Evinin bulunduğu, Beyyurdu, Yukarıkarahacılı, Koyunculu, Bazlambaç, Özükavak, Bayındırhüyük, Sarıköy, Şehit Salih ERDEM sağlık evlerinde ebelerin görev yaptığı, Çandır, Gökdere Kayalar sağlık evinde personelin olmadığı, köyün merkez nüfusu 357 kişi olduğu, köyün ilçeye uzaklığı 5 km olduğu, 1 adet lojmanın bulunduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin genel olarak büyük onarımdan geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. vermelh Koyunculu sağlık evinde 1 adet ebenin görev yaptığı, köyün merkez nüfusu 337 kişi olduğu ve hizmet verdiği, köyün ilçeye uzaklığı 10 km olduğu lojmanın bulunduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin genel olarak büyük onarımdan geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıkarahacılı sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, köyün merkez nüfusu 394 kişi olduğu ve hizmet verdiği, ilçeye uzaklığının 21 km olduğu, Yukarıkarahacılı sağlık evi UNICEF destekli yapıldığı için binanın durumunun iyi anacak ufak çapta bakım ve onarıma ihtiyaç duyulduğu, Sarıköy Şehit Salih Erdem sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, köy merkez nüfusu 409 kişi olduğu ve hizmetin verildiği, ilçeye 10 km uzaklıktadır. Bayındırhüyük sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, nüfusun 603 kişi olduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, lojmanın durumunun iyi olduğu, küçük onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bazlambaç sağlık evinde 1 adet personel bulunduğu, merkez nüfus 402 kişi olduğu ve hizmet vermektedir. aile hekimliği uygulamasına geçildiği, Bazlambaç sağlık evinin köy tipi bina şeklinde imar edildiği, çevre düzenlemesi gerektiği, Çandır sağlık evinde görevli personelin olmadığı, köyün merkez nüfusu 244 kişi olduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin UNICEF destekli yapıldığı ve binanın küçük onarımdan geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Mobil Sistarle Linnet Gökdere sağlık evinde personel olmadığı, merkez nüfusu 181 kişi olduğu, ilçeye 17 km mesafede olduğu, 1 adet lojmanın mevcut olduğu binaların genel olarak bakım ve onarma ihtiyaç duyulduğu, Özükavak sağlık evinde personel olmadığı, merkez nüfusu 1.149 kişi ver, 1 adet t lojman bulunduğu olduğu, aile hekimliği uygulamasına geçildiği, sağlık evinin UNICEF destekli imar edildiği, ilçeye 20 km küçük onarım yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, Mobil Sistemle mesafede olduğu, usamet verildien Beyyurdu sağlık evinde 1 adet ebenin görev yaptığı, nüfusun 459 kişi olduğu ve vatandaşlara hizmet verdiği, sağlık evinin köy tipi bina şeklinde imar edildiği, küçük onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Çekerek Aile Sağlık merkezi ilçede ve köylerde hizmet vermeye devam ettiği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alına bilgilerden anlaşılmıştır. “ şeklinde konuştu.    
                                    Salih Akgül
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi