CHP mecliste oturma eylemine devam ederken; CHP İl başkanlıkları da 81 il de eş zamanlı basın açıklaması düzenleyerek karar karşı tepkilerini dile geitrdiler.
 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamayı CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar  Yozgat cumhuriyet meydanında parti yönetimi ile birlikte basın açıklamasında bulundu. 
“USUL VE YASAYA AYKIRI”
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar  yaptığı açıklamada; “Yargıtay 3. Ceza Dairesi,  cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararına uyulmamasına ilişkin karar almıştır. Ayrıca hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri için de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma kararı alınmıştır. Anayasa Mahkemesi ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması usul ve yasaya aykırıdır” dedi.
 ANAYASA’NIN 153’NCÜ MADDESİNE DİKKAT!
İl Başkanı Abdullah Yaşar  açıklamasının devamında; “Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması hukuk sisteminin işleyişine bir darbe niteliğindedir. 
Yargı organları, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlara uymakla yükümlüdür. Anayasa’nın 153. maddesi der ki: ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. 
Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ 
Bu madde açıkça göstermektedir ki Yargıtay’ın veya başka bir yargı organının Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymama imtiyazı yoktur” dedi.
 “ADALETİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNAN HER BİREYİN..”
Yargıtay kararının açıkça anayasaya aykırı olduğu ve anayasal düzeni yıkmaya girişimi olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Abdullah Yaşar  ; “Anayasamızın 83. maddesi milletvekili dokunulmazlığını, milletvekillerinin yasama faaliyetine katılmalarını temin için getirmiştir.
 Henüz yargılaması devam eden, seçilmeye engel bir suçtan kesinleşmiş bir cezası bulunmayan Can Atalay’ın salınmaması, dokunulmazlık ile ilgili anayasal korumanın kendisine tanınmaması anlamına gelmektedir. 
Hukuksuzluğun giderek arttığı ve her türlüsüne yasal kılıfının hazırlandığı bir ortamda, adaleti ve demokrasiyi savunan her bireyin, açık buna karşı durması gerekmektedir. Her türlü haksızlığa karşı adalet arayışımız asla son bulmayacak, tam aksine daha da güçlenerek devam edecektir” dedi.              SALİH AKGÜL 

Editör: Hakimiyet Gazetesi