“Doğru meslek seçimi için 
ilk adım lise”
İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilere seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla tercih başvuruları aşamasında “Lise Tanıtım Kılavuzu” hazırladı ve yayınladı. 
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, meslek seçiminde 8. sınıfın özel bir önemi olduğunu hatırlatarak, “Bu yıllarda yapılan bir seçimin yaşamın ileriki yıllarını derinden etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu aşamada verilen doğru bir karar ileride mutlu bir yaşam sürdürmeyi sağlarken verilen yanlış bir karar ileride geçmişini ve tercihlerini sorgulayan, bezgin, kafasında soru işaretleri ile dolaşan insanlar yaratacaktır. Doğru lise tercihi demek; öğrencinin gelecekteki hedeflerine ulaşması için ilgi, yetenek ve yaşam koşullarına göre belirlediği bir lisede öğrenim görmeyi seçmesi ve istikrarla orada yoluna devam etmesi demektir. Meslek seçimi için de ilk adım, kuşkusuz lise tercihidir. Bu önemli karar aşamasında öğrencilerin ve ailelerinin göz önünde bulundurmaları gereken bazı konular vardır” dedi.
“Doğru okul, doğru tercih, 
doğru meslek”
İl Müdürü Yazıcı, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir okul seçebilmelerinin önemine dikkat çekti. İl Müdürü Yazıcı, “Merkezî sınav puanı, okul başarı puanı gibi akademik başarıyı ölçen ve yansıtan sayılar, lise tercihi sırasında göz önünde bulundurulan, dikkate alınan sayısal verilerdir; ancak yalnızca "başarı sırası" gözetilerek yapılan tercihler "doğru tercih" olarak nitelendirilmemelidir. Örneğin avukat olmayı isteyen bir öğrenci merkezî sınav puanı Fen Lisesine yerleşebilmesi için yeterli olduğundan orayı tercih etmiş ise 4 yıl boyunca fizik, kimya, biyoloji gibi meslek hayatında ihtiyaç duymayacağı dersleri alacağından onun doğru bir liseyi tercih ettiği söylenemez. Kişinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren ve meslek yaşamında alt yapı oluşturacak dersleri alabileceği bir okula yönlendirilmesi eğitim açısından daha doğru olacaktır” diye konuştu.
“Orta öğretime geçiş süreci 
önemli”
Kişinin tüm hayatı boyunca mutlu olacağı bir mesleği yapmak için doğru bir liseyi seçmesi gerektiğini dile getiren İl Müdürü Yazıcı, şöyle devam etti, “ Eğitim, bir milletin gelişmesinde ve dünya milletleri arasında öne çıkmasında temel yapı taşıdır. Çağın gereklerine uygun, hayatın kendisi olan bir eğitimle sağlıklı nesiller yetiştiren bir millet, gelecek tasavvurunu oluşturabilir. Bireylerin ihtiyaçlarına, beklentilerine, yeteneklerine ve fıtratlarına uygun bir eğitim; milletin geleceğini de sağlam bir temel üzerinde şekillendirir. Doğumla başlayan öğrenme süreci ancak hayatın her anına nüfuz eden bir eğitim anlayışıyla insanın tekâmülüyle sonuçlanabilir. İnsan gelişiminin kritik evrelerinde yapılacak doğru bir rehberlik; gerek bireysel gerekse toplumsal amaçların gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu evrelerden biri de temel eğitim sonrasında orta öğretime geçiş sürecidir.”
“Gençlerimizin tercihleri 
bizim için değerli”
Orta öğretime geçiş sürecinde öğrencilerin bireysel özelliklerine, kişiliklerine, yeteneklerine ve amaçlarına uygun bir şekilde yapılacak rehberlik; gençlerin daha başarılı ve mutlu bir eğitim hayatlarının olmasını ve kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacağını vurgulayan Yazıcı, “Gençlerimizin tercihleri bizler için değerlidir, kendileri için de gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin ilk adımıdır. Bu nedenle tercih sürecinde öğrencilerimizin hedeflerini belirlemeleri ve bu doğrultuda ilk adımlarını atmaları için gerekli bilgi ve rehberliği sağlıklı bir şekilde sunmalıyız. Tercihlerinin kendileri için güzel bir geleceğin ilk adımı olmasını temenni ediyor ve bütün gençlerimizin her daim yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Editör: Hakimiyet Gazetesi