Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla açıklama yaptı.
Şerefli, “Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulduğu, gelecek yıllara güven ve refah içinde erişmemizi sağlayacak eğitim sistemindeki dönüşümün temellerinin atıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konulan eğitimde sorunları çözme iradesinin ümitlerini artırdığını ifade eden Şerefli, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının bütün eğitim çalışanlarına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Şerefli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği politikalar öncesinde eğitimin paydaşlarıyla istişarede bulunmasının sorunların çözümü için önemli ve gerekli olduğunu aktardı.
Eğitim çalışanlarının ivedi çözülmeyi bekleyen sorunları olduğunu vurgulayan Şerefli, şöyle devam etti:
“Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tutarlı ve sürdürülebilir olmalıdır. Öğretmenlerin bölgeler arası adaletsiz dağılımı eğitimde eşitsizliğe sebep olmaktadır. Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara yönelik ek tazminat uygulamasının aynı şekliyle eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına da ödenmesi önemli bir teşvik olacaktır. Toplu sözleşme taleplerimiz arasında da yer alan bu teklifin hayata geçirilmesi, öğretmen açığı sorununu büyük oranda çözecektir. Sözleşmeli öğretmenliğin son bulmasını, kadroya geçiş düzenlemesinin belirsiz sonuçlarının da giderilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte öğretmenlerimizin motivasyonunu artıran bir kariyer sisteminin de oluşturulması gerekir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksiklikler bir an önce giderilmeli, Türkiye Yüzyılı’na yakışır sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır. Mülakatla öğretmen atama yöntemi terk edilmelidir. Yöneticilik profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalıdır. Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme şarttır.  Eğitim-öğretim hizmeti esnasında veya verilen eğitim öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere caydırıcı cezalar verilmelidir. Eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukukî yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır.
 Şubat ayında yaşadığımız ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin eğitim sisteminde açtığı yaralar da hızla sarılmalıdır. Eğitim kurumlarının temizlik ve güvenlik sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi elzemdir. Bunların yanı sıra ders çizelgelerinde yapılan değişikliğin uygulaması ertelenmelidir."
Son dönemdeki olumlu ve çözüm odaklı adımların atılmasına devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Şerefli, "Bir kez daha 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, Eğitim-Bir-Sen Şubesi olarak üyemiz olsun ya da olmasın bütün eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında ilkeli mücadelemize devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
EĞİTİM BİR-SEN YİNE 
GÖNÜLLERE DOKUNDU
Yozgat’ta yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Eğitim Bir-Sen, eğitim camiasına ikramlarda bulundu.
Eğitim-Bir-Sen Şube Yönetim Kurulu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla okulları ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.
Kuruluşundan bugüne kadar hiçbir sınıfı ayırt etmeden tüm samimiyetiyle eğitim camiasının her bir ferdini ayrı ayrı kucaklayan Eğitim Bir-Sen Şubesi,  2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde öğretmenleri unutmadı.
Şube Başkanı Kenan Şerefli, 65 eğitim kurumuna çikolata gönderdiklerini aktardı.  Şube Başkanı Şerefli “Tüm arkadaşlarımızın, bizlere emanet edilen çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri için mesai kavramını gözetmeden görev yaptıklarına ve bundan sonra da görevlerini bu şekilde yapacaklarına olan inancım tamdır. Genç arkadaşlarımız, Yalova’nın eğitim-öğretimine önemli bir vizyon kazandıracaktır” dedi.
Şerefli, sendika olarak eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve ülkemizin demokratikleşmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.
                     SALİH AKGÜL